Televisiotutkimus 2010: Viihde- ja asiaohjelmia entistä vaikeampi erotella

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2011 16.06
Uutinen

Tuoreen televisiotarjontatutkimuksen mukaan viihde- ja asiaohjelmien erottelu on yhä vaikeampaa. Tähän trendiin vaikuttaa merkittävästi asiaohjelmiksi luokiteltavien viihteellisten reality-tyyppisten ohjelmien tarjonnan kasvu.

Vuonna 2010 kahdentoista tv-kanavan ohjelmatarjonta oli keskimäärin 1 179 tuntia viikossa eli yli 168 ohjelmatuntia vuorokaudessa. Kanavien ohjelma- ja muu tarjonta (uutisikkunat, chatit ja mobiilipelit) muodostivat yhteensä reilusti yli 1 600 viikkotuntia eli yli 230 tuntia päivittäin.

Valtakunnallisen tv-tarjonnan suurimmat yksittäiset ohjelmaluokat vuonna 2010 olivat asia- ja viihdeohjelmat. Asiaohjelmien osuus oli 34 prosenttia. Viihteen ja ulkomaisen fiktion osuudet olivat kumpikin viidennes koko tarjonnasta.

Tutkimuksessa todetaan, että ilmaiskanavien ohjelmistojen muodostama kokonaisuus on Suomessa edelleenkin varsin monipuolinen.