Televisiotarjonta monipuolistunut, kanavilla selkeät roolit

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2004 10.35
Tiedote
Valtakunnalliset analogiset televisiokanavat - YLEn TV1 ja TV2, MTV3 ja Nelonen - tarjosivat vuonna 2003 monipuolisemman ohjelmiston kuin koskaan aikaisemmin neljän valtakunnallisen kanavan aikana. Yleisradion ja kaupallisten televisiokanavien työnjako selkiytyi entisestään. Julkisen palvelun kanavat TV1 ja TV2 painottivat informatiivista tarjontaa. Edellisvuosista poiketen TV2 nousi TV1:n ohi monipuolisimmaksi analogiseksi televisiokanavaksi.

Tiedot selviävät liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä selvityksestä Suomalainen tv-tarjonta 2003, jossa tutkittiin analogisten ja digitaalisten televisiokanavien tarjontaa ja monipuolisuutta. Tutkimus tehtiin nyt neljännen kerran.

Julkisen palvelun kanavat TV1 ja TV2 olivat muita selvästi monipuolisempia kanavia. Yleisradion analogiset (TV 1, TV2) ja digitaaliset (YLE24, YLE Teema, FST-D) televisiokanavat tarjoavat tutkimuksen mukaan hyvin kattavan ja kotimaisen ohjelmiston. YLEn analogisten kanavien ohjelmisto on muuttunut entistä informatiivisemmaksi jo parin vuoden ajan. Digitaalista tarjontaa hallitsivat selvästi ajankohtaisohjelmat; niitä oli reilu neljännes ohjelma-ajasta.

Valtakunnalliset analogiset tv-kanavat lähettivät vuonna 2003 yhteensä 397 viikkotuntia eli päivittäin noin 57 tuntia ohjelmaa. Suomalainen tv-tarjonta oli kokonaisuudessaan hyvin samankaltaista kuin edellisenäkin vuonna. Ohjelmatarjontaa hallitsi ulkomainen fiktio, sitä oli noin viidennes tarjonnasta. Seuraavaksi eniten oli tarjolla ajankohtais- ja asiaohjelmia sekä elokuvia. Yli puolet ohjelmistosta oli kotimaista tuotantoa. Sarjamuotoiset ohjelmat hallitsivat ohjelmatarjontaa, ja uusintoja oli kolmannes.

Digitaaliset kanavat - YLE 24, YLE Teema, FST-D, Subtv ja Urheilukanava - lähettivät vuonna 2003 290 viikkotuntia ohjelmaa. Digitaalisten kanavien tarjonta oli kokonaisuudessaan samankaltaista kuin analogisten kanavien tarjonta, vaikka digitaaliset kanavat FST-D:tä lukuun ottamatta ovatkin erikoistuneet tiettyihin ohjelmatyyppeihin.


Suomalainen tv-tarjonta 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 58/2004. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005. Tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta puh. (09) 160 28332 tai [email protected].


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887
tutkija Minna Aslama, Helsingin yliopisto, puh. 040 593 3487