Televisiomaksutuloja Yleisradiolle ja televisiotoiminnan kehittämiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2007 14.14
Tiedote
Yleisradio Oy saa käyttöönsä ensi vuodeksi 415 miljoonaa euroa televisiomaksuista kertyviä tuloja. Valtioneuvosto vahvisti 20. joulukuuta televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman vuodelle 2008.

Televisiomaksut kerätään valtion televisio- ja radiorahastoon, jonka varoista suurin osa käytetään Yleisradion menoihin. Rahastosta katetaan myös televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö saa rahastosta 366 000 euroa televisio- ja radiotoiminnan kehittämiseen.

Valtioneuvosto päättää vuosittain televisio- ja radiorahaston varojen jakamisesta. Televisio- ja radiorahastoa hoitaa Viestintävirasto.

Kaupallisten televisioyhtiöiden rahastoon maksamat toimilupamaksut poistuvat ensi vuoden alusta. Televisio- ja radiotoimijat maksavat jatkossa Viestintävirastolle vuosittaisen valvontamaksun. Sillä katetaan ne kulut, joita Viestintävirastolle tulee televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887