Televisio- ja radiotoiminnan ääni- ja tekstityspalvelua koskeva asetusmuutos lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2016 12.42
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa muutoksia televisio- ja radiotoiminnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Asetuksella vahvistettaisiin ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta aiheutuva ohjelmatuntikohtainen kustannus sekä ääni- ja tekstityspalvelun osuuksia koskevat kiintiöt seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

Uutena asiana asetuksessa säädettäisiin määräaikaisesta poikkeuksesta, jonka nojalla tekstityspalvelu voitaisiin julkisen palvelun ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta toimittaa muutaman tunnin viiveellä.

Esityksellä ylläpidetään näkö- ja kuulovammaisten edellytyksiä moniarvoiseen viestintään. Palvelut hyödyttävät myös ikäihmisiä sekä suomen kieltä opiskelevia, kuten maahanmuuttajia.

Lausuntoja pyydetään 15.12. mennessä. Asetus tulisi voimaan 1.1.2017.