Teleoperaattoreiden taajuusmaksut laskevat, televisiotoimijoiden nousevat

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2010 9.59
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut uuden asetuksen taajuusmaksuista. Tämä tarkoittaa matkaviestinoperaattoreille nykyistä halvempia hintoja, kun taas televisiotoimijoiden maksut nousevat.

Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2011. Televisio- ja teletoimijoiden maksut alkavat muuttua asteittain vuodesta 2012 lähtien ja muutos on täysimääräisesti voimassa vuoden 2016 alussa. Taajuuksien muiden käyttäjien uudet maksut tulevat voimaan vuodenvaihteessa.

Televisiotoiminnan harjoittajat ovat maksaneet kaupallisessa käytössä olevien, teknisiltä ominaisuuksiltaan erittäin arvokkaiden taajuuksien käyttöoikeuksista merkittävästi alhaisempia maksuja kuin matkaviestinoperaattorit. Nyt samaa maksukaavaa aletaan soveltaa sekä tele- että televisiotoimijoihin.

Matkaviestintaajuuksien käyttöoikeudet ovat maksaneet nykyisin yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa.Televisiotoimintaan käytettävistä taajuuksista on peritty noin 54 000 euroa.

Uuden asetuksen myötä matkaviestinverkkojen maksuosuus alenee asteittain arviolta noin 2,4 miljoonaan euroon. Televisiotoimijoiden osuus nousee arviolta 1,5 miljoonaan euroon.

Uusi asetus perustuu viestintäministeri Suvi Lindénin keväällä 2009 asettaman taajuusmaksutyöryhmän antamaan ehdotukseen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää ehdotus taajuusmaksumalliksi, joka kohtelisi nykyistä tasapuolisemmin eri käyttäjäryhmiä ja kannustaisi tehokkaampaan taajuuksien käyttöön.


Lisätietoja:

viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, p. 09 160 2858 tai 050 344 3400
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, p. 09 160 28608 tai 040 772 7643