Teleministerit puivat puhelumaksuja ja postikilpailua

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2006 16.05
Tiedote
Verkkovierailumaksut ja postipalveludirektiivi puhuttivat Euroopan unionin teleministereitä Brysselissä 11. joulukuuta. Ministerit painottivat myös tietoturvaa.

Kokous keskusteli perusteellisesti siitä, miten ulkomailta soitettujen matkapuheluiden hintoja pitäisi säännellä. Tavoitteena on saada sääntelyn avulla nopeita ja merkittäviä hinnanalennuksia, joista kaikki kuluttajat hyötyisivät. Mielipiteitä vaihdettiin mm. siitä, riittäisikö tukkuhintojen sääntely vai pitäisikö myös vähittäishintoja säännellä.

Seuraava puheenjohtajamaa Saksa ilmoitti ottavansa verkkovierailumaksujen alentamisen yhdeksi päätavoitteekseen. Parhaassa tapauksessa asia etenee ensi kesänä.

Kokous pohjusti myös EU:n postipalvelujen avaamista täydelle kilpailulle vuoden 2009 alusta. Suomi on yksi niistä maista, jotka ovat omassa lainsäädännössään jo avanneet postipalvelut kilpailulle. Kilpailua avattaessa on tärkeää huolehtia siitä, että peruspostipalvelut säilyvät yleisesti saatavilla.

Jäsenvaltiot korostivat tietoturvan merkitystä sille, että tietoyhteiskunta voi kehittyä. Tarkoitus on lisätä tietoisuutta tietoturvasta, vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja panostaa riskienhallintaan. Alan toimijoita kannustetaan ottamaan tietoturva-asiat huomioon palveluita ja tuotteita suunniteltaessa.

Ministerien illallistilaisuuden teemana oli taajuuspolitiikka. Esille nousi tarve edistää mobiilitelevision käyttöönottoa kaikissa EU-maissa.

Komissio tiedotti hankkeesta ottaa Euroopanlaajuisesti käyttöön puhelinnumero kadonneista lapsista ilmoittamista varten. Tarkoitukseen aiotaan käyttää numeroa 116 000.

Kokouksessa puhetta johtanut liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen on tyytyväinen, että Suomi pystyi vauhdittamaan toimia, joilla lisätään luottamusta sähköisiin palveluihin. Huovisen mukaan kokous onnistui myös sitouttamaan jäsenvaltiot hyvin verkkovierailumaksujen alentamiseen.Lisätietoja:
Valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436
Apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, puh. 040 522 2122
Viestintäjohtaja Katariina Kivistö (paikalla kokouksessa), puh. 0400 502 128