Tavoitteena turvallinen meriliikenne

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2012 9.44
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriön meriliikennestrategian valmistelu etenee meriliikenteen turvallisuus -teemalla. Keskustelussa ovat niin meriliikenteen ohjaukseen, turvallisuuteen kuin lainvalvontaan liittyvät kysymykset. Itämeren turvallisena pitäminen on Suomelle erityisen tärkeää, sillä alueen merikuljetukset kasvavat muuta Eurooppaa selvästi enemmän. Tämä lisää oleellisesti myös vakavien onnettomuuksien riskiä.

Meriliikennestrategian valmistelussa yhtenä tavoitteena on käydä läpi ja määritellä ne tavat, joilla varmistettaisiin Itämeren ja EU-valtioiden meriliikenteen ohjausta ja turvallisuutta koskevien yhteistyöhankkeiden toteutuminen. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja esimerkiksi onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, öljyonnettomuuden riskin vähentämiseksi ja rikollisuuden torjuntaan.

Strategia valmistuu osissa

Meriliikennestrategian valmistelu on jaettu kahdeksaan painopistealueeseen. Strategian tavoitteena on laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva ja uudet ympäristönormit huomioiva kokonaisuus.

Strategian valmistelussa on tähän mennessä käsitelty merenkulun koulutukseen, osaamiseen ja työllisyyteen liittyviä haasteita sekä merenkulun ympäristökysymyksiä. Meriliikenteen turvallisuus on käsittelyssä 15. marraskuuta 2012.

Meriliikennestrategian valmistelu toteutetaan avoimesti ja laajalla yhteistyöllä. Strategia laaditaan työryhmässä johon kuuluu useiden ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia. Myös merenkulkualan toimijat ja organisaatiot osallistuvat laajasti valmisteluun.

Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja on yksi ministeriön uuden liikennepolitiikan painopisteistä. Meriliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.