Tavarankuljetusten harmaata taloutta halutaan kitkeä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2011 15.46
Uutinen

Hallitus esittää useita toimenpiteitä tavarankuljetusten harmaan talouden kitkemiseksi. Ehdotukset liittyvät alan yritysten valvonnan tehostamiseen ja yritysten riskiluokituksen määrittelyyn.

Valtioneuvosto päätti tavaraliikennelain muutosesityksen sisällöstä 10. marraskuuta. Luvan saamisen edellytyksien tiukentamiseen liittyy useita muutoksia.

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelisi kuljetusyrityksen riskiyritykseksi, jos yritys tai sen johto jatkuvasti rikkoo säädöksiä. Tarkastuksessa paljastuvat riskiyritykset lupaviranomaiset tarkastaisivat tarkemmin ja useammin kuin muut luvanhaltijat.

Hallitus esittää myös, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi aikaisempaa laajemmat oikeudet saada eri viranomaisilta tietoja, jos se epäilee, että tavaraliikenneluvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

Nykyisin lupaviranomaiset saavat poliisilta tietoja tieliikennerikkomuksista sekä työsuojeluviranomaisilta ajoaikarikkomuksista sekä työsuhteeseen liittyvistä rikkomuksista.

Yhtenä harmaan talouden torjunnan kannalta epäkohtana voidaan pitää sitä, että tähän asti vain kuljetusyrityksen liikenteestä vastaavan henkilön vaihtamisella on voitu laiminlyöntitilanteessa jatkaa toimintaa. Hallitus esittääkin, että jatkossa myös yrityksen toimitusjohtajan, avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen pitää olla hyvämaineisia.