Taustoitus Finaviasta ja valtionohjauksesta

Julkaisuajankohta 24.12.2015 12.17
Kolumni
Viime päivien uutisointi on ollut vilkas ja monivivahteinen. Harmillisesti huomasin, että uutisoinnissa on ollut joitain asiavirheitä, joita olen eilen oikonut. Näin aamun myötä päätin koota kaikki huomioni yhteen blogipostaukseen.

Ensinnäkin liikenne- ja viestintäministeriö on Finavian omistajaohjauksesta vastaava taho, joten olemme pitäneet valtiontalouden tarkastusvirastoa VTV:tä ajan tasalla koko syksyn ajan. Jatkossakin tulemme tekemään samoin.

Olemme pitäneet yhteisen palaverin, jossa olivat läsnä VTV, Finavian hallituksen puheenjohtaja sekä LVM omistajaohjauksesta. Siellä sovimme, että päätökset tekee yhtiön hallitus.

Toisekseen Finavian hallitus oli erimielinen päätöksestä nostaa kanteita vuoden 2010 hallitusta ja toimitusjohtajaa vastaan. Osa hallituksen jäsenistä jätti eriävän kannan. Näiden mielipide-erojen vuoksi omistajaohjaus edellytti yhtiön hallitukselta huolellista toimintaa, ja edellytimme myös puuttuvien selvitysten hankkimista. Päätöksenteon jätimme yhtiön hallitukselle, kuten oli sovittu.

Tilatuissa selvityksissä on tutkittu muun muassa huolellisuuden ja toteutuneen vahingon välistä syy-yhteyttä. Tämän selvityksen tulosten myötä Finavian hallitus totesi, että vuoden 2010 osalta ei voida todeta merkittäviä tappioita syntyneen, vaan isoimmat tappiot ovat syntyneet vuoden 2011 jälkeisenä aikana. Viimeiset päätökset johdannaiskauppoihin liittyen on tehnyt vuoden 2015 hallitus.

Kolmannekseen Finavian hallitus on käynnistänyt poliisitutkinnan, joka kohdistuu johdannaispäätöksistä vastanneihin henkilöihin. Lisäksi hallitus on esittänyt selvityspyynnön Finanssivalvonnalle pankkien toiminnan osalta.

Nyt tehdyillä päätöksillä yhtiö on säilyttänyt itsellään tappioiden osalta kanneoikeuksiaan.

Neljännekseen väite, että Finavia luopui korvausvaatimuksistaan koska minä puutuin asiaan, ei pidä paikkaansa. Yhtiö on sopinut asian Deloitten kanssa. Tilintarkastuslautakunnan antama lausunto Deloitten toiminnasta tukee yhtiön tekemää päätöstä.

Finavia ei luopunut mistään taloudellisesti merkittävästä kanneoikeudesta. Yhtiö selvittää asiaa poliisin, Finanssivalvonnan, tilintarkastuslautakunnan ja VTV:n kanssa. Me omistajana olemme tätä nimenomaan edellyttäneet.

Minulla on liikenne- ja viestintäministerinä huolellisuusvelvoite. Se on edellyttänyt kiinnittämään vastaavasti huomiota hallituksen päätöksentekoon, koska eriävän kannan esittäneet hallituksen jäsenet kyseenalaistivat, onko huolellisuus toteutunut. Tämä asia käy ilmi useista asiasta annetuista tiedotteista, joissa korostetaan huolellisen tutkimisen tärkeyttä.

Viidennekseen väite, että olisin rikkonut hyvää hallintotapaa, ei pidä paikkaansa. Omistajaohjaus perustuu LVM:n hallinnointiohjeeseen ja osakeyhtiölakiin. Omistajan kuulukin olla aktiivinen ja edellyttää hallitukselta huolellisuutta. En ole puuttunut yhtiön tai sen hallituksen päätöksentekoon. Hallitus on tehnyt kaikki päätökset, eikä hallitus ole pyytänyt yhtiökokoukselta linjausta. Yhtiökokouksen päätöksille ei myöskään ole vielä tullut tarvetta.

Kaikessa päätöksenteossa on tärkeää, että vastuu ja valta ovat samassa paikassa. Hallitus vastaa yhtiön kokonaisvaltaisesta tuloksesta, ja omistaja kantaa vastuuta antamalla yhtiön hallitukselle vastuuvapauden.

Kuudennekseen väite, että olisin estänyt veronmaksajien edun toteutumisen, ei pidä paikkaansa. Finavia toimii markkinaehtoisesti, eikä se ei saa valtiolta tukea toimintaansa. Tapahtumien selvitys on vielä kesken, ja VTV ottanee lopulta kantaa siihen, onko veronmaksajien kokonaisedusta riittävällä tavalla huolehdittu.

Seitsemänneksi väite, etteivät yhtiö ja ministeriö olisi ryhtyneet toimiin VTV:n aikaisempien vaatimusten ja vuoden 2013 raportin perusteella, ei pidä paikkaansa. Yhtiö on tarkistanut hallinnointiohjeitaan ja prosessejaan, ja lisäksi on tehty useita selvityksiä. Johdannaisten positiot on suljettu ja on tehty kanteluita ja jopa rikosilmoitus.

Lisäksi yhtiö ja ministeriö ovat tehneet jatkuvaa yhteistyötä VTV:n kanssa. Finavian hallitus sai johdannaisiin liittyvistä ongelmista ensimmäisen viittauksen keväällä 2012.

Tässä vaiheessa haluan myös antaa yhtiön hallitukselle työrauhan. Asiat etenevät, kun VTV saa selvityksensä valmiiksi. Kaiken kaikkiaan uskon, että nämäkin asiat selviävät.

Toivotan kaikille lukijoilleni iloista joulua ja erityisesti turvallisuutta joululiikenteeseen.

Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Julkaistu osoitteessa anneberner.fi 24.12.2015. Julkaistu LVM:n Impulssi-blogissa 22.05.2018.
2015 Blogit Blogit 2015 Ministeri Bernerin blogi