Tasoristeysturmia yhä huolestuttavan paljon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2009 13.30
Uutinen

Tasoristeysturvallisuuden puolesta kampanjoidaan loka-marraskuussa radioissa. Kampanja on osa Valppain mielin -liikenneturvallisuuskampanjointia. Tänä vuonna on sattunut kaikkiaan 28 tasoristeysturmaa, joissa on kuollut yhteensä kahdeksan ihmistä.

Tasoristeysonnettomuus sattuu useimmiten kokeneelle autoilijalle tutussa, varoituslaitteettomassa tasoristeyksessä päiväsaikaan. Vastuu radan turvallisesta ylittämisestä on aina tienkäyttäjällä. Tasoristeystä tulee lähestyä hiljaisella nopeudella, katsoa molempiin suuntiin ja pysähtyä tarvittaessa ennen rataa.

Valtion rataverkolla on yhteensä 3 515 tasoristeystä, joista varoituslaitteilla on varustettu noin viidennes. Turvallisuutta parannetaan poistamalla tasoristeyksiä ja lisäämällä varoituslaitteita. Tänä vuonna tasoristeyksiä poistetaan noin 90.

Tasoristeyskampanjassa ovat mukana Ratahallintokeskus, liikenne- ja viestintäministeriö, Ajoneuvohallintokeskus AKE, Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus, Poliisi, Rautatievirasto, Tiehallinto ja VR-Yhtymä.