Tasoristeys on vaaran paikka

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2010 12.59
Uutinen

Tasoristeysonnettomuus sattuu useimmiten kokeneelle autoilijalle tutussa, varoituslaitteettomassa tasoristeyksessä päiväsaikaan. Tänä vuonna on sattunut 26 tasoristeysonnettomuutta, joissa on menehtynyt seitsemän ja loukkaantunut kahdeksan ihmistä.

Yleisiä tasoristeysonnettomuuksien syitä ovat kuljettajan havaintovirhe, liian suuri lähestymisnopeus tai piittaamattomuus STOP-merkistä. Tuttuun ajoreittiin ja muistikuviin junien aikatauluista ei pidä koskaan luottaa. Radoilla liikkuu päivittäin myös ylimääräisiä tavarajunia, yksittäisiä vetureita ja erilaisia ratatyökoneita. Juna ei voi väistää eikä se pysähdy hetkessä. Junan pysähtymismatka 140 kilometrin tuntivauhdista on yli kilometri.

Valtion rataverkolla on yhteensä 3 376 tasoristeystä, joista varoituslaitteilla on varustettu hieman yli viidennes. Liikenneturvallisuutta parannetaan poistamalla tasoristeyksiä ja lisäämällä varoituslaitteita. Lisäksi tasoristeysten läheistä pusikkoa raivataan säännöllisesti näkemäalueiden parantamiseksi.

Tasoristeyksen vaaroista muistutetaan kampanjalla marraskuun alussa televisiossa ja radiossa.