Taloustieteilijät puntaroivat päästöjä - huutokaupallako hiilettömään liikenteeseen?

Julkaisuajankohta 22.10.2019 6.19
Kolumni
Atro Andersson. Kuva: Sanna Laakkonen/LVM
Erityisasiantuntija Atro Andersson (Kuva: LVM)

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen on tuskin helppoa ja siksi on tärkeää varmistaa, että kaikki keskeiset näkökulmat on huomioitu. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistettiin keväällä 2019 projekti Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Tutkimusryhmälle annettiin vapaat kädet tarkastella liikenteen päästövähennyskeinoja ja syventää liikenteen ilmastopolitiikan työryhmässä eli ILMO45-ryhmässä aiemmin tuotettua tietoa taloustieteellisen tutkimuksen pohjalta.

Tutkimusryhmän tehtävänä oli tarkastella liikenteen päästöjen vähentämistä taloustieteellisen ajattelun pohjalta ja syventyä tarkemmin yhteen tutkimusryhmän valitsemaan päästövähennyskeinoon. Ministeriöstä kuvailimme tähän mennessä aiheen parissa tehtyä työtä ja kerroimme poliittisesti sovitut tavoitteet. Raportin sisältö ja sen ehdotukset ovat tutkijoiden käsialaa.

Tällä yhteistyöllä halusimme myös lisätä ministeriön ja yliopiston vuoropuhelua ja ymmärrystä siitä, miten liikenteen päästöjä voidaan vähentää.

Työn tuloksena syntyi Kohti hiiletöntä liikennettä: ehdotus mekanismiksi -tutkimusraportti, joka julkaistiin 22.10. Raportissa on käsitelty tutkimuskirjallisuuden pohjalta jo käytössä olevien ohjauskeinojen kuten verojen ja taloudellisten tukien vaikutuksia.

Tutkimusryhmä ehdottaa raportissaan ratkaisua, jolla kunnianhimoinen päästövähennystavoite saavutettaisiin kustannustehokkaasti, ennustettavasti ja varmasti.

Tutkijat ehdottavat, että päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi Suomeen luotaisiin polttoaineen myyntilupajärjestelmä. Jakelijan olisi ostettava myytyä polttoainelitraa varten valtiolta polttoaineen hiilisisältöön sidottu lupa polttoainelitran myymiseen.  Myyntilupien myyminen olisi tutkijoiden mukaan yksinkertaista hoitaa säännöllisillä huutokaupoilla. Tällä järjestelmällä päästöt puolitettaisiin vähitellen, ja kuluttajilla ja yrityksillä olisi aikaa sopeutua tilanteeseen.

Järjestelmä voitaisiin tutkijoiden mukaan suunnitella niin, että taloudellinen rasitus jakautuisi tasaisesti eri vuosille. Järjestelmän tuottamia tuloja voitaisiin käyttää erilaisiin kompensaatioihin kuluttajille ja yrityksille.

Aalto-yliopiston tutkijoiden raportti on erittäin mielenkiintoinen avaus. Se varmistaisi tutkijoiden mukaan päästövähennystavoitteiden saavuttamisen. Toivon, että tutkimus herättää keskustelua ja siinä esitetyt näkemykset sekä ehdotukset arvioidaan huolellisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on kaivattu liikenteeseen liittyvää kotimaista taloustieteellistä tutkimusta. Liikennepoliittinen valmistelu tulee tarvitsemaan jatkossa entistä enemmän tällaista tietoa.

Aalto-yliopiston tiedote 22.10.2019

Aalto Economic Instituten (AEI) raportti: Kohti hiiletöntä liikennettä - ehdotus mekanismiksi

Atro Andersson
Kirjoittaja on erityisasiantuntija ekonomistitiimissä talouskehitysyksikössä

2019 Blogit Blogit 2019 ilmasto ilmastonmuutos liikenne liikennepolitiikka päästöt