Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa etenemistä suurissa raideliikennehankkeissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2020 12.34 | Julkaistu suomeksi 3.3.2020 klo 12.42
Tiedote
Tampereen rautatieasema ilmakuvassa (Kuva: Roman Vukolov/Shutterstock)
Tampereen rautatieasema ilmakuvassa (Kuva: Roman Vukolov/Shutterstock)

Valtion, kuntien ja Finavia Oyj:n neuvottelijat pääsivät 13.2.2020 yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli valtion osalta Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna -hankeyhtiön perustamista 3.3.2020.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeri, voi hyväksyä Suomi-rata-hankeyhtiön sekä Turun tunnin juna -hankeyhtiön osakassopimukset sekä hankeyhtiöiden perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa. Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi raidehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Suomi-rata-hankeyhtiö tuottaisi esiselvitykset kahdesta vaihtoehtoisesta linjausratkaisusta, joita ovat uusi ratalinjaus Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle sekä nykyisen pääradan kehittäminen Riihimäen ja Tampereen välillä. Suomen valtion kanta valittavaan suunnitteluratkaisuun käsiteltäisiin ja muodostettaisiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa esiselvityksen valmistumisen jälkeen.

Valtion, kuntien sekä Finavia Oyj:n rahoitussitoumukset yhdessä kattaisivat arvioidut rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun kustannukset sekä muut hankeyhtiön toiminnan edellyttämät kustannukset. Suomen valtion rahoitusosuus olisi enintään 51 prosenttia rahoitussitoumusten kokonaismäärästä.

Kuntien ja Finavia Oyj:n osalta osakassopimukset käsitellään toimivaltaisissa päätöksentekoelimissä helmi-huhtikuussa 2020.

Yhtiöt on tarkoitus perustaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tarvittavat päätökset on tehty ja osakassopimukset on allekirjoitettu.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta sekä olemassa olevan rataverkon parantamisen vaikutuksista. Selvitystä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Selvitys valmistuu tänä keväänä, jonka jälkeen keskustellaan alueellisten toimijoiden kanssa valmiudesta hankeyhtiöneuvottelujen aloittamiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti nopeiden raideyhteyksien hankeyhtiöitä kohdellaan tasavertaisesti.

Nykyisestä rataverkostamme pidetään huolta hankeyhtiöiden rinnalla. Ohjelmansa mukaisesti hallitus on aloittanut hankkeita pääradan ja siihen liittyvien ratojen parantamiseksi. Tämä työ jatkuu suunnitellusti.
 

Lisätietoja:
erityisavustaja Matti Sadeniemi, p. 040 586 7234
yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377