Taksinkuljettajien ammattipätevyyskoulutus laajenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2009 13.58
Tiedote

Uusien taksinkuljettajien on vuoden 2010 alusta lähtien käytävä pakollinen koulutus ajoluvan saamiseksi. Uudet koulutusvaatimukset keskittyvät liikenneturvallisuuden ja asiakaspalvelussa tarvittavan vuorovaikutuksen lisäämiseen.

Vuoden 2010 alussa tulee voimaan uusi taksinkuljettajien ammattipätevyyttä koskeva laki. Vuoden alussa otetaan käyttöön myös sitä täydentävä valtioneuvoston asetus. Asetus sisältää tarkemmat säännökset ammattipätevyyskoulutuksesta ja ajolupamenettelystä.

Uusilta ajolupaa hakevilta kuljettajilta vaaditaan vähintään 30 tunnin koulutus. Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Ajoluvan uusiminen edellyttää vähintään päivän jatkokoulutuksen ja se koskee kaikkia taksinkuljettajia. Nykyiset henkilöauton ammattiajoluvat on vaihdettava uusiin ajolupiin viiden vuoden kuluttua.

Liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden osalta koulutuksen on sisällettävä tietoa liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten ennakoivasta ajamisesta, ensiavusta ja toiminnasta onnettomuustilanteessa sekä turvalaitteiden ja apuvälineiden käytöstä ja niiden kunnosta huolehtimisesta.

Koulutuksessa on panostettava myös taksinkuljettajan ja erilaisten matkustajien tai matkustajaryhmien väliseen vuorovaikutukseen. Koulutuksen on tarjottava perusvalmiudet myös koulu-, vammais- ja vanhuskuljetusten hoitamiseen.

Koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota myös taksinkuljettajan omaan turvallisuuteen, suorituskykyyn ja työsuhteeseen liittyviin asioihin.

Taksialan lainsäädäntöä koskevan osuuden tulee sisältää opetusta taksinkuljettajan vastuista ja velvollisuuksista ja niiden laiminlyönnin seurauksista sekä taksiliikenteeseen liittyvistä järjestelyistä kuten ajovelvoitteista, asemapaikkamääräyksistä ja maksukäytännöistä.

Taksien välitystoimintaa koskeva perehdytys tapahtuu välityskeskuksen toimesta.

Ajoluvat myöntää edelleen poliisi. Ajoneuvohallintokeskus (AKE) myöntää koulutusluvat, valvoo kouluttajia ja vastaa koulutukseen liittyvän kokeen järjestämisestä. Paikallistuntemuksen testaamisesta vastaa koulutusluvan haltija.

Valtioneuvosto päätti taksinkuljettajien ammattipätevyyttä koskevan asetuksen sisällöstä 5. marraskuuta 2009.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Eija Maunu, p. (09) 160 28571, 040 716 4140