Taksien kuljettajille kaavaillaan pakollista koulutusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.1.2008 11.19
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan taksien kuljettajille pakollista perus- ja jatkokoulutusta. Luonnos hallituksen esitykseksi on lähtenyt lausunnolle.

Kuljettajilta vaadittaisiin jatkossa peruskoulutuksen ja kokeen suorittaminen sekä jatkokoulutusta. Esityksen tavoitteena on kohentaa ja yhdenmukaistaa taksinkuljettajien osaamista.

Lainmuutokset tulisivat voimaan syksyllä 2008.

Koulutus antaisi perusvalmiudet erilaisiin kuljetustehtäviin. Poliisi arvioisi edelleen kuljettajan sopivuuden ja paikallistuntemuksen, ja Ajoneuvohallintokeskus vastaisi kokeen järjestämisestä ja valvonnasta sekä eräistä koulutukseen liittyvistä hyväksymistehtävistä.

Koulutusta tarvittaisiin paikkakunnasta riippuen 30-60 tuntia. Kustannuksia kertyisi kuljettajalle arviolta sadasta kahteensataan euroa. Teoriakokeen kustannusarvio olisi 65-95 euroa.

Esitykseen sisältyy myös ehdotus henkilöauton ammattiajoluvan uusimista viiden vuoden välein. Jatkokoulutuksen saaminen osoitettaisiin luvan uusimisen yhteydessä. Jatkokoulutuksen määrä olisi vähintään yksi päivä viidessä vuodessa.

Invataksin kuljettamiseen rajoitetuista ammattiajoluvista luovuttaisiin ja kaikilta ajajilta vaadittaisiin taksiliikenteessä osaaminen myös erityisryhmien kuljettamiseen. Taksinkuljettajan yläikäraja säilyisi 70 vuodessa ilman poikkeuksia.

Hallitus esittää lisäksi luopumista tavaraliikenteen kuljettajan yläikärajasta, joka on nyt 70 vuotta. Nykyisin ajo-oikeutta on voitu jatkaa enintään kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttavana.

Muutoksella mahdollistettaisiin E-luokan yhdistelmien kuljettaminen kuorma-auton ollessa vetoautona. Ajo-oikeuden jatkaminen edellyttäisi aina lääkärintodistuksen esittämistä.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Eija Maunu, puh. (09) 160 28571 tai 040 716 4140