Taksiajoa sähköllä

Julkaisuajankohta 29.4.2021 12.30
Kolumni
Riku Mauro

Tämä kirjoitus on osa Kestävät kilometrit –blogisarjaa. Kirjoittajat kertovat, miten matka taittuu entistä ilmastoystävällisemmin. Blogisarja liittyy fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, joka on suunnitelmaluonnos kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Taksiliikenne on ollut syystäkin esillä mediassa viimeisten vuosien aikana. On helppo unohtaa, että jo uudistusta edeltävänä aikana yrittäjät pyrkivät kehittämään liiketoimintaa erikoistumalla erilaisiin palvelumalleihin. 2010-luvun alkupuolella tapahtunut sähköautojen sekä ladattavien hybridien esiinmarssi tarjosi kiinnostavan mahdollisuuden kehittää perinteistä taksiliikennetoimintaa moderniin suuntaan.

Liiketoiminta-alueellamme merkittävä asia oli Turun kaupunginhallituksen lokakuussa 2013 tekemä linjaus, jossa päätettiin palveluiden hankkimisesta ensisijaisesti vähäpäästöisiltä ajoneuvoilta. Kyseisten asioiden seurauksena ensimmäinen ladattava hybridi tuli yrityksemme käyttöön marraskuussa 2014. On myös huomioitava, että jo tässä vaiheessa EU oli päättänyt puhtaan kaluston direktiivistä, ja se osaltaan antoi suuntaa tulevaisuutta miettiessä.

Luonnollisena jatkumona ladattavalle hybridille oli sähköauto ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Kesällä 2016 valmistui esteetön sähköauto, jonka eri variantteja on käytetty ammattiajossa mahdollisuuksien mukaan tähän päivään asti.

Positiivisia vaikutuksia

Siirtyminen polttomoottorista sähköön on vaikuttanut yrityksen toimintaan positiivisesti. Nopealla opastuksella jokainen kuljettaja oppii auton perustoiminnot, ja työpäivän aikana tapahtuva lataus on yhdistettävissä lounastaukoon. Investointina sähköauto on kalliimpi vaihtoehto, mutta auton tuomien kustannussäästöjen ja ansaintamahdollisuuksien myötä nopeasti kompensoitavissa.

On ollut myös mielenkiintoista seurata asiakkaiden kiinnostusta ja tietotaidon lisääntymistä vuosien varrella. Yhä useampi asiakas mainitsee harkitsevansa ladattavaa autoa, kun seuraava hankinta on edessä.

Sähköautojen tulevaisuus taksiliikenteessä on lupaava. Jo nykyisin tarjolla olevan kaluston akkukapasiteetti riittää päivittäisten ajosuoritteiden hoitamiseen kaupungeissa. Suomen kansallinen poikkeama esteettömille takseille takaa maakuntien välisten erikoiskuljetusten sujumisen vanhaan malliin. Haasteena taksiliikenteen sähköistymiselle valtakunnallisesti on pitkät välimatkat haja-asutusalueilla, tosin lähivuosina markkinoille saapuva kalusto tulee mahdollistamaan ammattimaisen liikennöinnin haastavammilla alueilla.

Kehitystä voi vauhdittaa

Taksiyrittäjillä on mahdollisuus olla mukana edistämässä Suomen vihreää siirtymää, ja jotta tämä toteutuisi, on aika siirtyä puheista tekoihin.

Latausinfran kehittämisestä on puhuttu jo vuosia, mutta konkreettiset toimenpiteet ovat toistaiseksi olleet valitettavan vähissä. Merkittävämpi este taksiliikenteen sähköistymiselle on tällä hetkellä vallassa oleva trendi, jossa yhteiskunta kilpailuttaa kuljetustensa hinnat yrittäjän näkökulmasta kipurajalle. Nurkan takana odottavat jo seuraavat kilpailutukset, joissa tulee täyttää EU:n puhtaan kaluston direktiivi. Nykyisen hintakehityksen myötä investointi vaatimukset täyttävään kalustoon tulee kuitenkin olemaan haasteellista.

Taksiliikenteen sähköistyminen tapahtuu lähitulevaisuudessa, mutta miksi emme vauhdittaisi kehitystä? Terveellä pohjalla tapahtuva vuoropuhelu julkisen ja yksityisen sektorin välillä tulisi edesauttamaan siirtymän toteutumista. Tosiasia on kuitenkin se, että tavoitteemme ovat yhteiset, ja yhdessä toimimalla niiden saavuttaminen on huomattavasti helpompaa.

Riku Mauro
Kirjoittaja on taksi- ja startup-yrittäjä.

Faktat

Mitä menossa?

Sähkön ja kaasun jakelun infratuet: Valtio tukee sähköautojen latausverkon ja kaasun tankkausasemaverkon laajentamista. Energiavirasto järjestää infratukien kilpailutuksen huhtikuussa 2021.

Mitä seuraavaksi?

 Fossiilittoman liikenteen tiekartta on suunnitelmaluonnos kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Siitä on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021. Lue lisää Hankeikkunasta.

Tiedote 29.4.2021: Hallitus esittää uutta lakia: julkiset ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnat ympäristöystävällisiksi

2021 Blogit Blogit 2021