Suurten TEN-T-liikenneverkon hankkeiden luvitukselle enimmäiskesto ja muutoksia maanteiden luokittelua koskevaan päätöksentekoon – lakiluonnokset lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.7.2022 12.56 | Julkaistu suomeksi 29.7.2022 klo 17.25
Tiedote
Autoja ja bussi risteyksessä Jyväskylässä. (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)
Autoja ja bussi risteyksessä Jyväskylässä. (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)

Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon suurten hankkeiden lupamenettelylle asetettaisiin uudessa laissa neljän vuoden enimmäiskesto. Lisäksi maanteiden luokittelua koskevaa päätöksentekoa aiotaan sujuvoittaa, eikä niitä luokiteltaisi enää asetuksella. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta 7.9.2022 mennessä.

Esityksellä säädettäisiin uusi laki, jolla pantaisiin täytäntöön niin sanottu Smart TEN-T -direktiivi. Direktiivin tavoitteena on nopeuttaa TEN-T-verkon suurten hankkeiden lupamenettelyä. 

Lakia sovellettaisiin lähinnä vain TEN-T-ydinverkkokäytävien yli 300 miljoonan euron hankkeisiin. Liikenne- ja viestintävirasto olisi kansallinen viranomainen, joka muun muassa toimisi yhteystahona hankkeen toteuttajalle ja muille viranomaisille ja joka seuraisi hankkeen hallinnollisten menettelyiden etenemistä määräajan mukaisesti.  

TEN-T-liikenneverkko (Trans European Network) yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet Euroopan laajuiseksi liikenneverkoksi. Suomessa TEN-T-liikenneverkon tie- ja rataverkon pituus on noin 8 800 kilometriä, josta noin 2 460 kilometriä kuuluu ydinverkkokäytäviin.

Suomen kautta kulkee kaksi ydinverkkokäytävää eli Pohjanmeren-Itämeren ja Skandinavian-Välimeren ydinverkkokäytävät. Pohjanmeren-Itämeren ydinverkkokäytävä kulkee Helsingistä pohjoiseen ja edelleen Tornion kautta Ruotsiin. Skandinavian-Välimeren ydinverkkokäytävä kulkee Turusta Helsingin kautta Venäjän rajalle, Vaalimaalle ja Vainikkalaan. Käytäviin kuuluvat myös Turun ja Helsinki-Vantaan lentoasemat, Turun, Naantalin, Helsingin ja HaminaKotkan satamat sekä Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali. 

Lisäksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia muutettaisiin niin, että jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vahvistaisi Väyläviraston tai ELY-keskuksen esityksestä, kuuluuko maantie valta-, kanta-, seutu- vai yhdysteihin. Päätös tehtäisiin tiesuunnitelman yhteydessä tai erillisenä asiana. Nykyisin maantien luokituksesta on päätettävä asetuksella. Laissa ehdotetaan säädettäväksi myös niiden kuntien ja maakuntien liittojen, joiden alueelle maantie sijoittuu, osallistumisesta valmisteluun. Laissa säädettyjä maanteiden luokittelun periaatteita valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteihin ei muutettaisi, mutta niitä voitaisiin tarkentaa asetuksella. Luokittelu valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteihin kertoo siitä, minkälainen merkitys tiellä on liikenteen välittäjänä ja alueiden yhdistäjänä. 

Maanteiden toiminnallisen luokituksen päivittäminen on yksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteistä vuodelle 2022. Tieluokkien konkreettisia muutostarpeita selvitetään erillisessä prosessissa maanteiden toiminnallisen luokituksen päivityksestä laaditun arviomuistion ja siitä saadun lausuntopalautteen mukaisesti alueellista liikennejärjestelmäyhteistyötä hyödyntäen. Työ on tarkoitus aloittaa syksyllä 2022. 

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 7.9.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2022. Lait tulisivat voimaan vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Eeva Ovaska, p. 0295 342 113, [email protected]. (27.7.-3.8.) 

neuvotteleva virkamies Susan Hindström, p. 0295 342 104, [email protected] (8.8.-1.9.)