Suurten tavoitteiden äärellä

Julkaisuajankohta 28.12.2020 6.00
Kolumni
Juhapekka Ristola (Kuva: LVM)

Kuluvana vuonna olemme kaikki joutuneet rajoittamaan liikkumistamme tavalla tai toisella. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että junien matkustajamäärät ovat olleet syksyn aikana kolmasosan pienempiä kuin viime vuonna. Tilanne tuskin kohenee lähitulevaisuudessa.

Tätä taustaa vasten voi kuulostaa erikoiselta, että isona osana virkamiestemme arkea on ollut suurten raidehankkeiden edistäminen. Mutta haluammekin katsoa paljon kauemmas tulevaisuuteen.

Hankeyhtiöiden suunnittelu sai alkunsa jo edellisellä vaalikaudella. Liikenne- ja viestintäministeriö kutsui marraskuussa 2019 koolle kaikki hankkeista kiinnostuneet kunnat, minkä jälkeen osapuolet neuvottelivat muun muassa yhtiöiden osakassopimuksista.

Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja yhteinen näkemys hankeyhtiöiden perustamisesta saavutettiin helmikuussa 2020. Tämän jälkeen jokainen osapuoli hyväksytti neuvottelutuloksen omissa toimielimissään.

Yhtiöiden suunnittelutyössä päästiin maaliin joulukuun alussa, jolloin allekirjoitettiin Suomi-rata Oy:n ja Turun Tunnin Juna Oy:n perustamisasiakirjat. Allekirjoittajina oli 28 sopijaosapuolta. Uusien ratayhteyksien suunnittelu voi nyt virallisesti alkaa.

Nyt perustettavien yhtiöiden tehtävänä on toteuttaa lakisääteiset suunnitelmat suurille ratahankkeille. Päätökset ratojen rakentamisesta voidaan tehdä vasta suunnitelmien edistyessä ja kun on olemassa tarpeeksi tietoa rakentamiskustannuksista sekä hankkeiden tuottamista hyödyistä.

Suurten raidehankkeiden rakentamispäätöstä joudutaankin vielä odottamaan, mutta on selvää, ettei rakentamiseen asti päästä ilman laajaa sitoutumista, yhteisiä panostuksia ja uudenlaisia rahoitukseen liittyviä toimintamalleja.

Hankkeiden tuottamien taloudellisten hyötyjen kanavoiminen osaksi niiden rahoitusta tulee olemaan välttämätöntä. Yhteistä tekemistä hankeyhtiöiden omistajien kesken tulee riittämään muun muassa siinä, että uusien yhteyksien mahdollistamaa kiinteistökehittämistä hyödynnetään osana hankkeiden rahoitusta.

Hankkeita on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön, Väyläviraston ja kuntien kanssa viimeisen vuoden aikana. Tämä tiivis yhteistyö jatkuu myös tästä eteenpäin, mutta uudenlaisessa muodossa. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille valmisteluun osallistuneille!

Kiireisessä arjessa ei aina ehdi pohtia näin suurten hankkeiden merkittävyyttä yhteiskunnallemme. Kyse on Suomen mittaluokassa jättimäisistä hankkeista, jotka toteutuessaan edistäisivät aluekehitystä, kestävän liikkumisen tavoitteita laajasti ja tiivistäisivät suurten kaupunkiseutujen välisiä työssäkäyntialueita.

Olemme isojen, kauas tulevaisuuteen ulottuvien asioiden äärellä. Nyt voimme kuitenkin katsoa mennyttä vuotta tyytyväisinä: yksi tärkeä etappi on saavutettu.

Juhapekka Ristola
Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjausosaston osastopäällikkö.

Kirjoitus on osa Poikkeuksellinen vuosi 2020 -blogisarjaa. Aiemmat kirjoitukset on julkaistu 16.12., 17.12.,18.12., 19.12., 21.12. ja 22.12.

2020 Blogit Blogit 2020