Suurten raidehankkeiden edistämistä koskevat neuvottelut alkuun lokakuussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2019 13.21
Tiedote
Nainen selaa iPadia junassa (Kuva: Shutterstock)
Nainen selaa iPadia junassa (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on 27.9.2019 lähettänyt nimeämispyynnön osallistumisesta suurten raidehankkeiden edistämistä koskeviin neuvotteluihin.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 10.9.2019 tehdyn päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi.

Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Yhtiöiden perustaminen edellyttää, että niihin tulisi omistajiksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Hankeyhtiöissä voisi olla myös muita osakkaita edellyttäen, että yhtiössä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö.

Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo saavansa tietää, jos myös muut kuin nimeämispyynnön jakelussa mainitut tahot ovat halukkaita osallistumaan hankeyhtiöiden perustamisneuvotteluihin. 

Neuvotteluryhmien työ käynnistyy mahdollisimman pian neuvotteluihin osallistuvien tahojen kartoituksen jälkeen.

Asian luonteesta johtuen neuvotteluryhmien työlle ei voida asettaa tarkkaa määräaikaa. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja:

Suomi-rata-neuvotteluryhmä: johtaja Sanna Ruuskanen, p. 029 534 2077, [email protected]
Turun tunnin juna -neuvotteluryhmä: johtaja Miikka Rainiala, 029 534 2051, [email protected]

Sanna Marin