Suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimustyötä jatketaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2011 14.48
Uutinen

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat asettaneet suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimusten valtio-osapuolen valmisteluryhmän. MAL-aiesopimusten tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittamisen ja ohjauksen edellytyksiä.

Valmisteluryhmän tehtävänä on koordinoida Tampereen, Turun, Oulun ja Helsingin kaupunkiseuduilla laadittavia MAL-aiesopimuksia yhdessä kaupunkiseudun kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä muiden osapuolten kanssa. Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen aiesopimus allekirjoitettiin 2.3.2011. Muiden kaupunkiseutujen aiesopimusten on määrä valmistua talvella 2011-2012.