Suomi toi esille kantojaan TEN-T-uudistuksesta EU:n liikenneministerien kokouksessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2022 18.55 | Julkaistu suomeksi 24.2.2022 klo 15.22
Tiedote
EU-puheenjohtajamaa Ranska järjesti epävirallisen liikenneministereiden kokouksen Le Bourgetissa 21.-22.2.2022. (Kuva: LVM)
EU-puheenjohtajamaa Ranska järjesti epävirallisen liikenneministereiden kokouksen Le Bourgetissa 21.-22.2.2022. (Kuva: LVM)

Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuivat 21.-22.2.2022 Ranskan Le Bourgetissa. Suomea epävirallisessa liikenneministerien kokouksessa edustivat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja korkean tason edustaja Mikael Nyberg.

Ministerit keskustelivat Euroopan laajuisesta liikenneverkosta eli TEN-T-verkosta (Trans-European Transport Network). Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen uudeksi TEN-T-verkkoa koskevaksi asetukseksi joulukuussa 2021.

Suomi nosti esille näkemyksiään TEN-T-uudistuksesta. Uusi asetus vaikuttaa siihen, miten väyliä ja liikenteen solmukohtia kehitetään vuoteen 2050 mennessä.

- Olemme tuoneet keskusteluissa esiin Suomen kansallisia erityisolosuhteita, kuten muuhun Eurooppaan nähden vähäisiä liikennemääriä ja pitkiä etäisyyksiä. Meidän on pidettävä huoli siitä, että EU-sääntelyn kautta Suomelle ei tule kohtuuttomia vaatimuksia. Esimerkiksi vientiä mahdollistavat infrastruktuurit, kuten satamat, ovat poikkeuksellisen tärkeitä Suomelle, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Suomi kannattaa asetusehdotuksen tavoitteita ja TEN-T-verkon kehittämistä. On tärkeää, että asetus mahdollistaa Suomen erityispiirteiden huomioimisen, erityisesti vähäiset liikennemäärät. Suomen kaltaiselle maalle viennin mahdollistavat satamat ovat elintärkeitä. Onkin keskeistä, että Suomen nykyiset kattavaan verkon satamat säilyttävät asemansa ja että ydin- ja kattavaa verkkoa voitaisiin laajentaa Suomessa. Lisäksi on otettava huomioon pitkistä matkoista, merenkulun talviolosuhteista ja harvasta asetuksesta johtuvat erityispiirteet. EU:n puheenjohtajamaa Ranskan tavoitteena on saavuttaa ehdotuksesta yleisnäkemys kesäkuussa 2022. Uusi asetus korvaa nykyisen asetuksen arviolta vuonna 2024.

Lisäksi ministerit keskustelivat liikenteen päästöjen vähentämisestä, liikennesektorin houkuttelevuudesta työntekijöille ja liikenteen innovaatioista. Suomea epävirallisessa liikenneministerien kokouksessa edusti ministeri Timo Harakka 21.2. ja korkean tason edustaja Mikael Nyberg 22.2.

Lisätietoja:

korkean tason edustaja Mikael Nyberg, p. +358 40 837 8794, [email protected]