Suomi sai EU-rahoitusta 21 miljoonaa euroa liikennehankkeille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2022 13.22 | Julkaistu suomeksi 13.4.2022 klo 19.09
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: VNK / Laura Kotila)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: VNK / Laura Kotila)

EU myönsi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta Laurila-Tornio-Haaparanta-radan sähköistämiseen, Oulun Oritkarin sataman kolmioraiteelle ja Nesteen sähköajoneuvojen lataushankkeelle.

Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelman komitea päätti 7.4.2022 rahoituksen myöntämisestä sotilaallista liikkuvuutta tukeville hankkeille, jotka parantavat samalla myös siviili-infrastruktuuria, ja vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuuria tukeville hankkeille. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopan komissio nopeutti hankkeiden valintaprosessia.

- Olemme menestyneet viime aikoina hyvin EU-rahoituksissa, kiitos hyvin perusteltujen hakemusten. Suomen panostukset ympäristöystävälliseen raideliikenteeseen, liikenteen sähköistämiseen ja uusiin kuljetusreitteihin saavat kiitosta Euroopassa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Rahoitusta raideliikenteelle ja sähkölatausinfralle

1. Laurila-Tornio-radan sähköistys - yhteys Suomen ja Ruotsin rataverkon välillä

Laurila-Tornio-Haaparanta-radan sähköistämiselle myönnettiin yhteensä 14,85 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus oli 11 miljoonaa euroa. Valtio sai viisi miljoonaa euroa, Huoltovarmuuskeskus viisi miljoonaa euroa, Tornio 0,5 miljoonaa euroa ja Keminmaa 0,5 miljoonaa euroa ja Ruotsin Trafikverket 3,85 miljoonaa euroa. Tornion ja Haaparannan alue on kansainvälisten kuljetusten solmukohta. Hankkeen tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä, vahvistaa Suomen ja Ruotsin välisten maaliikenneyhteyksiä ja edistää rajan ylittävää matkustajaliikennettä.

2. Oulun Oritkarin kolmioraide - yhteys sataman, pääradan ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin välille

Suomi sai CEF-tukea Oulun Oritkarin sataman kolmioraiteelle yhteensä 7,12 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin valtiolle 6,33 miljoonaa euroa ja Oulun kaupungille 0,79 miljoonaa euroa. Kolmioraide muodostaa yhteyden Oulun sataman, pääradan ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin välille. Uusi kolmioraide nopeuttaa yhteyksiä Oritkarin satamaan ja tehostaa alueen tavaraliikennettä.

3. Julkisen pikalatauksen runkoverkon rakentaminen Suomeen

Neste sai kolme miljoonaa euroa hankkeelle, jossa tavoitteena on rakentaa julkisen pikalatauksen runkoverkko Suomeen. Vuoteen 2025 mennessä hankkeessa on tarkoitus rakentaa kevyiden ja keskiraskaiden ajoneuvojen pikalatausasema 30 Nesteen asemalle ympäri Suomen.

Euroopan komissio myönsi rahoitusta yhteensä 425 miljoonaa euroa. Rahoituksesta suunnattiin 339 miljoonaa euroa sotilaallisen liikkuvuuden hankkeille ja 86 miljoonaa euroa vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuuria tukeville hankkeille. 

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komissio tekee rahoituspäätökset lopuista tammikuussa päättyneen haun hankkeista kesäkuussa 2022. Rahoituspäätöksiä odotetaan muun muassa TEN-T-ydinverkon ja kattavan verkon hankkeista. Komissio avaa seuraavan haun sotilaallisen liikkuvuuden hankkeille toukokuussa 2022. 

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 0295 342 058, ilkka.hamunen(at)gov.fi

yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0400 593 706, timo.kievari(at)gov.fi

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(at)gov.fi