Finland siktar mot kärnan i sjöfartsorganisationen IMO – målet att främja en hållbar och trygg sjöfart

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2022 15.03 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 15.10
Pressmeddelande
Bild: Ville Suni, Arctia / Kommunikationsministeriet
Bild: Ville Suni, Arctia / Kommunikationsministeriet

Hur ska utsläppen från sjöfarten kunna minskas? Hur får vi ut det mesta av ny teknik för att göra sjötrafiken ännu säkrare? Att tackla dessa frågor är viktigt för Finland. Därför strävar Finland också efter ett medlemskap i den Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s råd för perioden 2024-2025.

Statssekreterare Pilvi Torsti lanserar Finlands kandidatur i IMO:s rådsval i samband med havsmiljöskyddskommittens möte i London den 13 december 2022.

- Hållbarhet, säkerhet, modern teknik och sjöfolkets välbefinnande är viktiga frågor för Finland inom sjöfarten. Vi vill bidra till lösningar på dessa frågor inom den Internationella sjöfartsorganisationen IMO, säger statssekreterare Pilvi Torsti.

Den finländska sjöfarten har en lång historia, eftersom Östersjön på grund av vårt geografiska läge är en viktig resurs. Sjöfarten är viktig för vår ekonomi och för alla finländare, eftersom nästan 80 procent av Finlands import och 90 procent av vår export sker med fartyg.

- Finland har mycket tekniskt kunnande till exempel när det gäller planering och byggande av fartyg samt motorteknik. I Finland byggs det stora moderna kryssningsfartyg och cirka 80 procent av alla världens isbrytare är antingen planerade eller byggda i Finland, konstaterar statssekreterare Torsti.

- I Finland har vi utvecklat miljövänlig teknik som en hållbar sjöfart behöver. Finland har förbundit sig att snabbt, pragmatiskt och i samarbete med alla intresserade lösa miljöproblemen, fortsätter statssekreterare Torsti.

IMO (International Maritime Organization) har en central roll i fråga om utvecklingen av internationella sjöfartsregler. Rådet, som består av medlemsländerna, styr på ett övergripande sätt organisationens arbete under tiden mellan generalkonferenserna. Rådets nya medlemsländer väljs om ett år i december 2023.

IMO har 175 medlemsländer och Finland har varit medlem i organisationen sedan 1959. Finland var senast medlem i rådet 1998-1999 och 2000-2001.

Finlands tre mål i IMO-kampanjen

1. Hållbar sjöfart - nödvändighet och möjlighet

Åtgärder för att stävja klimatuppvärmningen och främja en hållbar sjöfart är nödvändiga. Grön tillväxt, det vill säga en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt, erbjuder också stora möjligheter överallt i världen.

Finland har som mål att bli klimatneutralt före 2035. Finland har förbundit sig till de mål för att dämpa den globala uppvärmningen som fastställdes i Parisavtalet och i IMO:s nya växthusgasstrategi. Finland gynnar globala utsläppsminskningsåtgärder för den globala industrin.

2. Ny teknik - potential tas i bruk för att främja säkerhet och välbefinnande

Digitaliseringen och automatiseringen har mycket potential när det gäller att förbättra säkerheten inom sjöfarten, minska utsläppen och utveckla bättre tjänster. Med hjälp av ny teknik kan man också minska sjöfolkets farliga uppgifter och på så sätt förbättra sjöfolkets välbefinnande.

3. Utbildning och jämställdhet i centrum för sjöfarten

Oberoende av de tekniska förändringarna är det människorna som står i centrum för sjöfarten, och Finland betonar sjöfartens sociala dimension.

Finland är en föregångare inom utbildning och jämställdhet mellan könen. Finland har under flera årtionden bland annat genom utbildning understött de minst utvecklade länderna, till vilka över en tredjedel av Finlands utvecklingsfinansiering riktas. Finland exporterar teknologi- och miljökompetens genom utbildning till resten av världen. Till exempel ordnar Transport- och kommunikationsverket fältkurser för studerande vid Internationella sjöfartsuniversitetet (World Maritime University) som är underställt IMO.

Vad händer härnäst?

IMO:s rådsval förrättas i december 2023. Till rådet väljs sammanlagt 40 stater i tre olika kategorier, det vill säga i kategorierna A, B och C. Finland strävar efter att få höra till rådets C-kategori dit 20 länder väljs.

Ytterligare information:

Pilvi Torsti, statssekreterare, tfn +358 295 342 185, [email protected]

Mikael Nyberg, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, tfn +358 40 837 8794, [email protected]

Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, tfn +358 40 162 4592, [email protected]