Suomi pohjustaa ajoaikapoikkeuksia EU-säännöksiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2006 15.54
Tiedote
Suomi valmistelee kansallisia poikkeuksia kuljettajien ajoaikaa koskeviin Euroopan unionin säännöksiin. Poikkeukset koskevat muun muassa maatalouden kuljetuksia. Uutta on, että harvaan asutuille alueille on tulossa erilliset poikkeussäännöt.

Ajoaikaa koskevista poikkeuksista säädettäisiin erillisellä asetuksella viimeistään huhtikuussa. Hallitus päätti asetusmenettelyn mahdollistavan lain vahvistamisesta 21. joulukuuta.

Maatalouden kuljetusten lisäksi kansallisten poikkeusten piiriin kuuluvat muun muassa eläinkuljetukset, hinauskuljetukset ja linja-autojen reittiliikenteen tauotukset. Harvaan asuttujen alueiden ajoaikapoikkeukset ovat erityisen tarpeellisia eläin- ja maitokuljetuksille.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee poikkeuksia koskevan asetuksen sisältöä yhdessä alan elinkeinon kanssa.Lisätietoja:
hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488