Suomi lähti digiloikkaan kärkipaikalta

Julkaisuajankohta 16.12.2020 6.00
Kolumni
Laura Vilkkonen (Kuva: LVM)

Euroopan komission digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI) vuonna 2020 Suomi oli ensimmäinen EU:n 28 jäsenvaltiosta.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on digitalisaation edelläkävijä ja pidämme kärkipaikasta kiinni.

Kulunut poikkeuksellinen vuosi on korostanut digitalisaation roolia. Yhteiskuntamme on ottanut pakotetun digiloikan, jonka vaikutuksia on arvioitu ministeriön asettamassa digiloikkatyöryhmässä. Hyviä digitaalisia toimintamalleja tarvitaan kriisistä toipumiseksi ja jälleenrakennuksessa.

Kestävän digitaalisen yhteiskunnan rakentaminen on käynnissä

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta on tärkeää, että kaikilla on käytettävissä toimivat ja luotettavat viestintäyhteydet. Viestintäpalveluiden saatavuus on Suomessa hyvällä tasolla. Laajakaistatukiohjelma jatkuu ja tavoitteena on saada noin 10 000 uutta kotitaloutta nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin.

Olemme tehneet uraauurtavaa työtä ICT-alan ilmasto- ja ympäristöasioiden tarkastelussa, jonka tulokset löytyvät marraskuussa julkaistusta työryhmän loppuraportista. Kestävällä digitalisaatiolla tuemme ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Liikenteessä digitalisaatio etenee parhaillaan automaation lainsäädäntö- ja toimenpidesuunnitelman myötä. Ihmisen tarpeisiin vastaavalla automaatiolla ja mahdollistavalla lainsäädännöllä edistämme turvallista, tehokasta ja vähäpäästöistä liikennettä.

Turvallisuus on entistä tärkeämpää nyt, kun elämämme on siirtynyt verkkoon. Käynnissä on vahvan sähköisen tunnistamisen saatavuuden parantaminen ja kyberturvallisuuden kehittämisohjelman laatiminen.

Vastaamon tietomurto oli äärimmäisen valitettava tapahtuma. Se konkretisoi ikävällä tavalla tietosuojan ja tietoturvan merkityksen. Poikkihallinnollisessa selvityshankkeessa arvioidaan pikaisella aikataululla, mitä toimenpiteitä tarvitaan yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvan ja -suojan varmistamiseksi.

Kiitos kaikille digiloikkaajille

Digitalisaatio tuo joustoa arkeen ja lisää palveluiden tarjontaa paikkariippumattomasti. Muutos on osoittanut, että meillä on osaamista käyttää digitaalisia palveluja. DESI-indeksin mukaan kilpailuvalttejamme ovat inhimillinen pääoma ja osaavat kansalaiset.

Haluan kiittää kaikkia digiloikkaajia – teidän ansiostanne loikka on ollut mahdollinen. Kiitos uusien taitojen oppimisesta ja kiitos kaikesta avusta, jota kansalaiset ovat antaneet toisilleen.

Olemme nyt entistä valmiimpia digitaaliseen arkeen ja voimme valjastaa digitalisaation hyvinvointimme voimavaraksi.

Laura Vilkkonen
Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikkö.

Kirjoitus on osa Poikkeuksellinen vuosi 2020 -blogisarjaa.

2020 Blogit Blogit 2020