Suomi kannattaa EU:n tietoturvaviraston toiminnan jatkamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2010 13.59 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.23
Tiedote

Valtioneuvosto kannattaa EU:n verkko- ja tietoturvaviraston ENISA:n toiminnan jatkamista viidellä vuodella sekä samalla viraston toiminnan tehostamista ja nykyaikaistamista.

Viraston tulisi jatkossa huomioida työssään myös tietoverkkorikollisuuden torjuntaan liittyvät näkökohdat ja edistää puuttuvien yhteistyömallien rakentamista eri toimijoiden kesken.

Valtioneuvosto otti kantaa Euroopan komission ehdotuksiin ENISA:n toiminnan järjestämisestä eduskunnalle lähettämässään kirjelmässä.

ENISA:n tehtävänä on antaa neuvoja ja tukea EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille tietoverkkojen turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Sillä ei olisi jatkossakaan varsinaista toimivaltaa antaa jäsenmaita sitovia määräyksiä.

Valtioneuvosto pitää kannanostossaan toivottavana, että viraston voimavarat keskitettäisiinkin kansallisten tietoturvaviranomaisten kehittämiseen sekä näiden välisen yhteistyön helpottamiseen.

Valtioneuvoston kannanotossa pidetään tarpeellisena komissiolle asetettavaa velvoitetta arvioida ENISA:n toiminnan tuloksellisuutta. Arvion perusteella päätettäisiin, onko viraston toimintaa aihetta jatkaa toimikauden päättymisen jälkeen.

ENISA on perustettu vuonna 2004. Viraston nykyinen toimikausi päättyy maaliskuussa 2012. Viraston toimipaikka on Kreikan Heraklionissa ja se on EU:n pienimpiä erillisvirastoja.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Timo Kievari, puh. 09 160 28620