Suomi julkaisee täydentävän vastineensa Sanoman Yle-kanteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2021 10.10
Tiedote
(Kuva: Shutterstock)
(Kuva: Shutterstock)

Suomen valtio julkaisee EU:n suostumuksella täydentävän vastineensa EU-komissiolle Sanoma Media Finland Oy:n Yleisradiota koskevaan kanteluun. Vastineen yleisöjulkisesta versiosta on poistettu Sanoman ja Ylen liikesalaiset tiedot. Täydentävä vastine lähetettiin komissiolle 30.9.2021.

EU-lainsäädännöstä johtuen kirjeenvaihto komission kanssa on lähtökohtaisesti salassa pidettävää. Suomi kuitenkin esitti vastineen lähettäessään EU-komissiolle vaatimuksen, että kirjeenvaihto kanteluun liittyen olisi julkista. Jo aiemmin komissio oli Suomen pyyntöjen pohjalta myöntynyt siihen, että Sanoma Media Finland Oy:n kantelu, komission vastauspyyntö sekä Suomen vastaus komissiolle voidaan julkaista.

Täydentävän vastineen mukaan Sanoman kantelu perustuu pitkälti virheellisiin oletuksiin markkinasta, eikä siinä oteta riittävästi huomioon yleistä markkinakehitystä ja Ylen erityisasemaa. Vastaukseen sisältyi Ylen teettämä, kantelun sisältämien väitteiden taloudellinen arviointi.

Täydentävässä vastineessa todetaan, ettei taloudellisen arvioinninkaan perusteella kantelun kohteena olevilla Ylen palveluilla ole todettu olevan suhteettomia vaikutuksia markkinoihin. Lisäksi tuodaan esille muun muassa se, että Yle Areenan sisällön ja sen ajallinen rajoittaminen estäisi Yleä täyttämästä lakisääteistä tehtäväänsä kuten palvelujen tarjoamisen erityis- ja vähemmistöryhmille.

Taustaa

Sanoma Media Finland Oy:n komissiolle tekemä kantelu koskee erityisesti Yleisradion tilausvideopalveluja (video-on-demand) ja sähköisiä oppimissisältöjä. Yleisradio tuottaa nykyisellään Yle Areenassa tilausvideopalveluja, jotka eivät kantelijan näkemyksen mukaan ole EU:n valtiontukilainsäädännön mukaisia.

Suomen valtiota kohtaan on myös aiempi Yleisradion tehtävien laajuutta koskeva kantelu, jonka on tehnyt Medialiitto. Tämän seurauksena on annettu hallituksen esitys, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Lisätietoja

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916