Suomi ja Venäjä yksimielisyyteen Saimaan kanavasopimuksen lopullisesta muodosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2009 13.25
Tiedote

Suomen ja Venäjän Saimaan kanavan vuokrasopimuksen pääneuvottelijat, eli liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen ja Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristov, sopivat 18. joulukuuta Helsingissä Saimaan kanavan vuokrasopimuksen sisällöstä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa maiden pääministereiden seuraavan tapaamisen yhteydessä.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä molempien maiden parlamenttien hyväksynnän.

Sopimuksella turvataan Saimaan kanavan liikennöinti seuraavaksi 50:ksi vuodeksi.
Verrattuna vuonna 2008 allekirjoitettuun aiesopimukseen, lopulliseen sopimukseen ei tullut sellaisia muutoksia, joilla olisi vaikutusta kanavan käyttäjiin.

Suomen ja Venäjän välinen liikennetyöryhmä kokoontui Helsingissä 17.-18. joulukuuta Helsingissä. Venäjän edustajat kertoivat, että Venäjä muuttaa ensi vuoden syyskuussa raskaiden ajoneuvojen painoja ja mittoja koskevia rajoituksia. Tämän jälkeen suomalaiset 40 tonnin ajoneuvot ja 42 tonnin yhdistelmäajoneuvot voivat liikennöidä Venäjän liikenneverkolla ilman ylipainolupaa.

Suomi ottaa samaan aikaan käyttöön vastaavat painomääräykset venäläisten rekkojen kuljetuksissa.

Kokouksessa molemmat osapuolet vahvistivat, että Helsingin ja Pietarin välinen nopeajunayhteys käynnistetään joulukuussa 2010. Tuolloin myös viimeistään otetaan käyttöön liikkuvassa junassa tapahtuvat raja- ja tullitarkastukset.

Venäjä kertoi, että maan viranomaisilla on yhtenäinen näkemys siitä, että Svetogorskin rautatieliikenteen rajanylityspaikkaa tulee kehittää. Tarkoitus on, että jatkossa tämän rajanylityspaikan läpi voidaan viedä kaikentyyppisiä vienti- ja tuontikuljetuksia. Tulevaisuudessa Svetogorskin rajanylityspaikalle on tarkoitus hakea kansainvälisen rajanylityspaikan statusta.

Tapaamisen yhteydessä keskusteltiin Suomen ja Venäjän välisten lentoyhteyksien kehittämisestä, kuten mm. Moskovan ja Kittilän sekä Lapin ja Murmanskin alueiden välisten lentoreittien avaamisesta. Neuvotteluja jatketaan tammikuussa.

Lisätietoja: hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894