Suomi ja Venäjä laajentamassa logistiikkayhteistyötä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2005 9.38
Tiedote
Suomen ja Venäjän välisen logistiikkayhteistyön laajentamista käsiteltiin maiden liikenneministeriöiden järjestämässä seminaarissa Moskovassa 20. joulukuuta.

Tapaamisessa käynnistettiin yhteistyöhankkeita, jotka sisältyvät viime kesänä valmistuneeseen hallitusohjelman mukaiseen Suomen logistiikan kehittämisohjelmaan.

Kansliapäällikkö Juhani Korpelan mukaan seminaarissa sovittiin, että Suomen ja Venäjän välistä logistiikkayhteistyötä laajennetaan seuraavilla aloilla: ulkomaankauppa, viranomaistoimintojen yhtenäistäminen, koulutus, logistiikan tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehittävät hankkeet sekä yhteisten rajapintojen ja kansainvälisten standardien määrittely.

Keskusteluissa painottuivat etenkin rajanylityksiin liittyvät ongelmat. Suomessa valmistuneiden selvitysten mukaan edestakainen matka Moskova-Helsinki kestää kuusi vuorokautta, joista kaksi kuluu odotukseen Suomen puolella rajalla ja Venäjän puolella.

Korpelalla ja varaministeri Sergei Aristovilla oli myös kahdenkeskinen tapaaminen, jossa käsiteltiin erikseen liikenteen ajankohtaisia kysymyksiä ja Saimaan kanavan vuokraneuvotteluja.

Moskovassa järjestettiin samanaikaisesti viranomaisseminaarin lisäksi kokous, johon osallistui viranomaisten lisäksi yrityksiä molemmista maista. Tämän seminaarin yrityspuheenvuoroissa kävi ilmi, että rajanylitykseen liittyvät ongelmat ovat samanlaisia sekä suomalaisille että venäläisille yrityksille.


Lisätietoja

kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. 0400 502 140