Suomi haki TEN-T-tukea Turun ja Helsingin satamien kehittämiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.9.2011 12.38 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.36
Tiedote

Suomi hakee Turun ja Helsingin satamien liikenneinfrastruktuurihankkeille rahoitustukea EU:lta. Suomen tukianomukset koskevat LNG in Baltic Ports -hanketta ja satama-alueiden tieto- ja liikennejärjestelyjen kehittämistä koskevaa Baltic PIX-hanketta (Baltic Port Information Exchange).

Suomen hakemukset kohdistuvat monivuotisen ohjelman merten moottoritie-hankkeiden rahoitukseen. TEN-T -tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan maaliskuussa 2012. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä TEN-T -rahoituskomitean konsultointi. Hakemukset on toimitettu EU:n komissiolle 23. syyskuuta 2011.

Baltic Ports LNG -hanke toteutetaan yhteistyössä Itämeren satamien Aarhusin, Helsingborgin, Helsingin, Malmö-Kööpenhaminan, Tallinnan, Turun, Riikan, Tukholman ja Szczecin-Swinoujscien kesken. Hankkeessa mukana olevat satamat ovat halukkaita investoimaan laivojen polttoaineena käytettävän nesteytetyn maakaasun eli LNG:n infrastruktuuriin ja kehittämään LNG:n säilöntäjärjestelmiä.

Helsingin ja Turun satamat hakevat ensi vaiheessa tukea selvityksille koskien LNG:n säilöntämahdollisuuksia. Tukea selvityksille voi saada enimmillään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista eli Turun ja Helsingin satamille yhteensä enintään 157 829 €.

Baltic PIX - Port Information Exchange on Helsingin ja Hampurin satamien yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää satama-alueiden tieto- ja liikennejärjestelyjä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,8 miljoonaa euroa, josta Helsingin sataman osuus 1,8 miljoonaa.
Yhteensä Helsingin satama hakee tukea 900 000 euroa.

Lisätietoja:

Suunnittelija Leena Sirkjärvi, puh. 040 033 9196