Suomi hakee EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta kolmelle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2022 16.30
Tiedote
Liikennettä valtatiellä 9 Kuopion ja Joensuun välillä. (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)
Liikennettä valtatiellä 9 Kuopion ja Joensuun välillä. (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)

Valtio hakee Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) rahoitustukea kolmelle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle yhteensä 35,88 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 15.9.2022.

EU:n rahoitusta on tarjolla 330 miljoonaa euroa sotilaallista liikkuvuutta tukeville hankkeille, jotka parantavat samalla siviili-infrastruktuuria Euroopan laajuisella TEN-T-liikenneverkolla. EU-tuen saaminen hankkeille edellyttää kansallista rahoitusta 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

- Sotilaallisen liikkuvuuden tarpeet nousevat etusijalle EU-rahoituksessa. Tätä ennakoiden Suomi on valmistellut hyvissä ajoin hyviä hankkeita, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Hankkeissa parannetaan Ysitietä ja Kuutostietä sekä Karjalan rataa

Valtio hakee CEF-tukea kolmelle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle yhteensä 35,88 miljoonaa euroa. Hankkeet sujuvoittavat sekä siviililiikennettä että sotilaskuljetuksia.

1. Valtatie 9 Kelttu, Siilinjärvi

Hankkeessa parannetaan paikallis- ja kaukoliikenteen toimivuutta ja turvallisuutta, poistetaan ruuhkia ja luodaan turvalliset liittymisyhteydet valtatielle 9 eli Joensuuntielle. Hankkeessa korvataan kaksi ruuhkaista tasoliittymää yhdellä eritasoliittymällä ja rakennetaan ohituskaistat noin neljän kilometrin matkalle molempiin ajosuuntiin. Valtio hakee rahoitusta 25,13 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

2. Valtatie 6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa eli Korian kohta, Kouvola

Hankkeessa poistetaan valtatieltä 6 Hevossuo-Nappa-väliltä huonotasoinen tienkohta, joka on siviili- ja sotilaskuljetusten pullonkaula. Valtatielle 6 rakennetaan uusi ylikulkusilta Helsinki-Vainikkala radan Lahti-Kouvola-rautatien kohdalle ja huonokuntoinen Korian ylikulkusilta puretaan. Valtio hakee rahoitusta 6,0 miljoonaa euroa.

3. Karjalan radan kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on parantaa rataliikenteen nopeutta ja täsmällisyyttä Karjalan radalla sekä vähentää sen häiriöherkkyyttä välillä Luumäki-Joensuu. Hankkeessa muun muassa suunnitellaan kaksoisraidetta Karjalan radan neljälle eri rataosuudelle. Valtio hakee rahoitusta 4,75 miljoonaa euroa.

CEF-ohjelmasta tuetaan TEN-T-verkon liikennehankkeita. Euroopan laajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komission rahoituksen hakuaika päättyy 29.9.2022. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään joulukuussa. Komissio avaa seuraavan haun sotilaallisen liikkuvuuden hankkeille vuonna 2023.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0400 593 706, timo.kievari(at)gov.fi, Twitter @TimoKievari

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(at)gov.fi