Suomenlahden ilmoittautumisjärjestelmä on lähtenyt hyvin käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2004 12.51
Tiedote
Suomenlahden kansainvälinen vesialue on jaettu Suomen, Viron ja Venäjän yhteisellä sopimuksella kolmeen valvonta-alueeseen. Heinäkuun alusta alkaen kaikkien alusten, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300, on pitänyt ilmoittautua Helsingin, Pietarin tai Tallinnan meriliikennekeskuksille liikkuessaan alueella.

Suomen, Viron ja Venäjän liikenneministerit vihkivät järjestelmän virallisesti käyttöön tiistaina 26.10. Vihkimistilaisuus järjestetään Helsingin meriliikennekeskuksessa.

Järjestelmä on toiminut ensimmäisten kuukausien aikana hyvin. Itse asiassa alukset alkoivat antaa raportteja toiminnastaan jo monta tuntia ennen kuin järjestelmä otettiin käyttöön. Syyskuun loppuun mennessä liikenneraportteja oli otettu vastaan jo noin 35 000. Yhdestä aluksesta voidaan tehdä useampi raportti, koska esimerkiksi määränpään vaihtuessa aluksen on raportoitava uudelleen.

GOFREP-operaattorien tehtävänä on vastaanottaa lähtö- ja tuloilmoitukset aluksilta sekä valvoa järjestelmän noudattamista meriliikennekeskukseen tulevan VTS-kuvan avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään reittijako- ja väistämissääntöihin. Työ on tärkeää, sillä riskianalyysien mukaan ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönotto vähentää yhteentörmäyksen vaaraa jopa 80 prosentilla.

Alusten ja viranomaisten lisääntynyt vuorovaikutus on tuonut mukanaan myös odottamattomia hyötyjä. Laivat esimerkiksi ilmoittavat öljylautoista aiempaa oma-aloitteisemmin Merenkulkulaitokselle, joka toimittaa tiedon edelleen Suomen ympäristökeskukselle.

Jos alus ei noudata meriteiden sääntöjä, operaattori huomauttaa rikkeestä ja kehottaa noudattamaan sääntöjä. Ellei sääntöjen rikkomiseen ole pätevää syytä, rike raportoidaan eteenpäin. Päteviä syitä ovat esimerkiksi hätätapaukset, koneviat ja sääolosuhteet. Reittijakojärjestelmän voidaan julistaa olevan talviaikaan poissa käytöstä jäiden takia, mutta ilmoittautumisvelvollisuus on aina voimassa.

Rikkomukset raportoidaan alusten lippuvaltioille, joiden viranomaiset huolehtivat tarvittavista jatkotoimenpiteistä, kuten esimerkiksi rangaistusten määräämisestä. Heinä-syyskuun aikana ei kuitenkaan lähtenyt yhtään rikkomusraporttia Suomenlahdelta lippuvaltioille, koska vakavia rikkomustapauksia ei ollut. Kaikista rikkomuksista tehdään kyllä raportit, mutta pienissä rikkomuksissa ne jäävät GOFREP-viranomaisten sisäiseen käyttöön. Jos yksittäiselle alukselle alkaa kasaantua rikkomuksia, asiaan puututaan.

Lisätietoja:

Suomenlahden merenkulkupiirin johtaja Seppo Virtanen, gsm: 040 823 2122
Toimialapäällikkö Hanna Linjos-Maunula, gsm: 040 526 0925

Lehdistömateriaali:
Tiedottaja Anne Oikkonen, gsm: 0400 795 096