Suomen rautatieliikennemarkkinat kiinnostavat toimijoita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2017 10.24
Uutinen
Helsingin rautatieasema. Kuva: Rodeo/Tuomi
Helsingin rautatieasema. Kuva: Rodeo/Tuomi

Suomi on kiinnostava markkina-alue rautatieliikenteessä. Liikenne- ja viestintäministeriön ja Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhteinen infotilaisuus rautateiden henkilöliikenteen kilpailutuksista keräsi infotilaisuuteen suuren joukon toimijoita. Tilaisuus pidettiin Helsingissä 4. lokakuuta.

Tilaisuudessa informoitiin kiinnostuneita toimijoita sekä LVM:n vastuulla olevan eteläisen Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutuksesta että HSL:n vastuulla olevan Helsingin seudun lähijunaliikenteen kilpailutuksesta.

Infotilaisuuteen osallistui n. 125 henkilöä. Mukana oli yli kymmenen junaliikenneoperaattoria.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen tarkoittaa sitä, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ja rautateiden henkilöliikennemarkkinoille voi tulla muitakin toimijoita.

Markkinoillepääsyn varmistamiseksi VR-Yhtymä Oy:stä eriytetään kolme erillistä valtionyhtiötä: kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö. VR-Yhtymä Oy:n rooli ja kilpailukyky valtion omistamana junaliikennöintiyhtiönä turvataan järjestelyjen yhteydessä.

Uudistus toteutetaan vaiheittain. Henkilöjunaliikenteen kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä. Tavoitteena on, että Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutettu liikennöinti alkaa kesällä 2022. Uusien sopimusten mukainen liikenne olisi käynnissä koko maassa vuoteen 2026 mennessä.

HSL:n vastuulla oleva Helsingin seudun kilpailutettu lähijunaliikenne alkaisi kesäkuussa 2021.