Suomen liikennehankkeille 10 milj. euroa EU:n rahoitustukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2019 15.08
Tiedote
Rautatiekiskojen risteys (Kuva: Shutterstock)
Rautatiekiskojen risteys (Kuva: Shutterstock)

Suomelle on myönnetty noin 10 miljoonaa euroa EU:n CEF-rahoitusta väylä- ja liikennehankkeisiin. Suurin tuen saaja on Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalihanke, jolle yhteisrahoitusta myönnetään 7,8 miljoonaa euroa.

Tukea myönnettiin myös eräille kansainvälisille työyhteenliittymille, joissa on mukana suomalaisia tahoja. Hankkeet liittyvät innovaatioihin tai liikenteen digitalisaatioon. Näistä hankkeista suurimman tukisumman saa Meritaito Oy:n koordinoima Älykäs meri -hanke, jolle myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeessa ovat mukana myös Naantalin ja Tukholman satamat.

Muut tukea saavat kansainväliset työyhteenliittymät ovat pohjoismaista automaatiokehitystyötä edistävä NordicWay3, satamien matkustajaliikenteen turvallisuusratkaisuja pilotoiva SecurePax sekä tavarakuljetusten tehostamiseen digitaalisin keinoin tähtäävä Federated-hanke.

CEF-komitea eli Verkkojen Eurooppa -ohjelman komitea päätti tukien myöntämisestä 25. maaliskuuta 2019. CEF-rahoitusta myönnettiin yhteensä noin 420 miljoonaa euroa.

Tukien tavoitteena on avata pullonkauloja, rakentaa puuttuvia linkkejä ja parantaa liikenteen tehokkuutta ja kestävää kehitystä.

Lisätietoja

Liikenneneuvos Lassi Hilska, p. 0295 34 2497