Suomen ja Venäjän välille sopimus vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista  

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2013 17.36
Tiedote

Liikenneministeri Merja Kyllönen ja Venäjän liikenneministeri Maksim Sokolov allekirjoittivat Suomen ja Venäjän välisen sopimuksen vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista Naantalin Kultarannassa 25. kesäkuuta Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön ja Venäjän federaation presidentti Vladimir Putinin läsnä ollessa.
 
- Sopimuksen allekirjoittaminen on historiallinen saavutus, sillä neuvottelut ovat olleet vaikeat ja kestäneet pitkään muun muassa oikeusjärjestelmien erilaisuudesta johtuen, toteaa liikenneministeri Merja Kyllönen.
 
Uudella VAK-rautatiesopimuksella varmistetaan vaarallisten aineiden turvalliset kuljetukset Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Sovellettavien määräysten taso saadaan vastaamaan vuoden 2009 kansainvälisiä alan määräyksiä. Sopimus sisältää valtuutukset maiden liikenneministeriöille säätää sopimuksen tarkemmasta täytäntöönpanosta mm. ajantasaistamalla vaarallisia aineita koskevat aineluettelot ja määräykset.
 
Sopimuksella säännellään tarkemmin kuljetusosapuolten yleisistä velvollisuuksista sekä erityisesti velvollisuuksista koskien lähettäjää, kuljetusyhtiötä ja vastaanottajaa. Sopimuksessa on tarkemmat määräykset kuljetuskielloista ja mahdollisista kuljetusten keskeyttämisestä tai vaunujen luovutuksesta ja palauttamisesta.
 
Sopimus tulee parantamaan huomattavasti kuljetusten turvallisuutta ja selkeyttämään vastuunjakoa. Rajatarkastukset ja muu viranomaisvalvonta helpottuvat, kun osapuolten vastuista on selkeät määräykset.
 
Lisätietoja
Hallitusneuvos Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2367
Johtava asiantuntija Anu Häkkinen, Liikenteen turvallisuusvirasto, p. 0295 34 7106