Suomen ja Venäjän liikennetyöryhmä kokoontuu Helsingissä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2017 9.02
Uutinen

Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission alainen liikennetyöryhmä kokoontuu 14. joulukuuta Helsingissä. Suomen valtuuskuntaa johtaa kansliapäällikkö Harri Pursiainen ja Venäjän valtuuskuntaa varaliikenneministeri Sergei Aristov. Kokouksen asialistalla on muun muassa raskaan liikenteen ajoneuvojen kokonaispainorajan nostaminen maiden välisessä liikenteessä.

Kokouksen aikana on tarkoitus allekirjoittaa sopimus, jonka mukaan Suomi ja Venäjä alkavat valmistella säädösmuutoksia, jotka sallivat Venäjällä rekisteröityjen, Suomen puolella liikennöivien ajoneuvojen enimmäispainon nostamisen 44 tonniin. Nykyisin yli 40 tonnin kokonaispainorajan ylittäville kuljetuksille tarvitaan satamasta lähteviä konttikuljetuksia lukuun ottamatta erikoislupa.

Sopimus tulisi voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua päivästä, jolloin saadaan viimeinen kirjallinen ilmoitus siitä, että sekä Suomi että Venäjä ovat täyttäneet sen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt. Suomessa sopimus edellyttää ajoneuvojen käytöstä annetun asetuksen muuttamista.