Sujuvaa arkea ihan jokaiselle  

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2024 8.00
Kolumni
Anton Aaltonen silmälasit päässä
Anton Aaltonen (Kuva: LVM)

Kun pohdin saavutettavuutta, ajattelen usein sen hyötyjä. Saavutettavuus on olennainen osa arkea ja käyttäjäkokemusta, ei vain tekninen yksityiskohta.

Monesti pienetkin muutokset esteettömyydessä ja saavutettavuudessa parantavat suuresti käyttäjän kokemusta. Esimerkiksi aiemmassa työssäni Helsingin seudun liikenteellä huomasin, kuinka näkövammaisten tarpeisiin suunnatut kuulutukset helpottavat heidän arkeaan. Samalla kuulutukset palvelevat kaikkia julkisen liikenteen käyttäjiä, etenkin vasta lukemista harjoittelevia lapsia ja suomen kieltä opettelevia.

Fyysinen esteettömyys on konkreettinen ja yhä yleisempi ympäristön ominaisuus. Portaiden ja hissin ero on tuntuva - etenkin, jos ei voi käyttää portaita. Digitaalisen viestinnän ja palveluiden esteet voivat vaikuttaa käyttäjän arkeen yhtä suuresti. 

Saavutettavuus koskettaa meitä kaikkia joko suoraan tai läheistemme kautta. Joka viidennellä suomalaisella on jonkinlainen toimintarajoite.

Saavutettavuus on kuitenkin tärkeää aivan kaikille, ei vain erityisryhmille. 

Saavutettavan viestinnän perusta on selkeä ja ymmärrettävä kieli. Vaikeaselkoinen kieli vertautuu portaisiin. Se on haastavaa kaikille, mutta erityisesti niille, jotka eivät pääse tiedon äärelle ollenkaan.  

Me kaikki hyödymme saavutettavuudesta. Kyse voi olla esimerkiksi tekstin lukemisesta väsyneenä, grafiikan tarkastelusta ilman silmälaseja tai videon kuuntelusta melun keskellä. Selkeän tekstin ymmärtää vähän väsyneenä, saavutettavasti muotoillun grafiikan ytimen hahmottaa nopeasti ilman lukulasejakin ja tekstitettyä videota voi katsoa myös silloin, kun kuuntelu ei onnistu.

Saavutettavuus on jatkuva prosessi, jossa jokainen teksti ja palvelu ovat mahdollisuuksia edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Erilaiset tavat jakaa tietoa palvelevat eri ihmisryhmiä, eivätkä kaikki keinot toimi kaikille. 

Jos saavutettavuutta tarkastelee ongelmana, voi päätyä rajoittamaan tiedonsaantia ja rajaamaan keinoja liikaa. Tällöin videot poistetaan, jotta niitä ei tarvitsisi tekstittää ja selkeyttäviä kuvia vältetään aiheesta riippumatta. Jos taas saavutettavuutta lähestyy ratkaisujen kautta, sama tieto jaetaan moniaistisesti. Näin kaikki käyttäjät voittavat.

Ajattelen saavutettavuutta personointina. Palvelu, joka on suunniteltu kaikille, palvelee jokaista yksilöllisesti. 

Jokainen meistä hyötyy saavutettavuudesta ja jokainen voi tehdä sen eteen myös oman osuutensa.

 

Anton Aaltonen
harjoittelija, ministeriön viestintä