Sihteeristö seuraamaan Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2012 13.04
Tiedote

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat asettaneet valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL) mukaisen aiesopimussihteeristön, jonka tehtävänä on seurata sopimuksen toteutumista.

Aiesopimussihteeristö kerää ja tuottaa tietoa Helsingin seudun 14 kunnan alueelta vuosille 2012-2015 solmitun MAL-aiesopimuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta. Aineistoa käsitellään vuosittain kokoontuvassa sopijaosapuolten yhteisessä seurantakokouksessa.

"MAL-aiesopimus ei saa jäädä vain aikeeksi. Sihteeristöllä on tärkeä tehtävä seurata, että kuntakohtaiset asuntotuotantotavoitteet ja muut sopimuksen tavoitteet todella toteutuvat", sanoo asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Seurannassa kiinnitetään erityistä huomiota tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseen, jotka koskevat seuraavaa viittä asiakokonaisuutta: yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja joukkoliikenteen edistämistä, maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista, asuntomarkkinoiden toimivuutta, asuntotuotannon kokonaistarpeen edellyttämiä toimenpiteitä sekä kohtuuhintaisten asuntojen tuottamista.

Sihteeristön puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Pekka Normo ympäristöministeriöstä. Sihteeristön jäseniä ovat liikenneneuvos Anni Rimpiläinen (liikenne- ja viestintäministeriö), kehittämisjohtaja Olli Isotalo (Espoon kaupunki), asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell (Helsingin kaupunki, kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi (Vantaan kaupunki), yhteistyöjohtaja Johanna Viita (KUUMA-seutu), johtaja Kari Salmi (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA), ylijohtaja Anne Herneoja (Liikennevirasto), alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin (Uudenmaan ELY-keskus) ja osaston johtaja Suoma Sihto (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä). Sihteereinä toimivat ylitarkastaja Arto Raatikainen ympäristöministeriöstä sekä suunnittelupäällikkö Maarit Saari Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Aiesopimussihteeristön toimikausi päättyy 31.12.2015.


Lisätietoja

Erityisasiantuntija Pekka Normo, ympäristöministeriö, puh. 040 506 1168, [email protected]

Liikenneneuvos Anni Rimpiläinen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 0295 342 399, [email protected]

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun erityisavustaja Kalervo Haverinen, puh. 050 331 6914, [email protected]

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun erityisavustaja Jouni Parkkonen, puh. 040 176 1304, [email protected]