Sidosryhmiltä evästyksiä lentoliikennestrategian valmisteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2012 9.38
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriössä on ryhdytty valmistelemaan lentoliikennestrategiaa. Siinä selvitetään Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja arvioidaan Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta.

Laaja joukko lentoliikenteen asiantuntijoita kokoontui Helsingissä 30. lokakuuta pohjustamaan lentoliikennestrategian valmistelua. Lentoliikenneseminaarissa kuultiin lentoyhtiöiden, Finavian ja alueiden näkemyksiä lentoliikenteen kehittämiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Minna Kivimäki toi avauspuheenvuorossaan esiin lentoliikenteen merkityksen osana koko liikennejärjestelmää. Kivimäki kertoi uudenlaisen liikennepoliittisen ajattelun ja tekemisen ohjaavan koko liikennepolitiikan valmistelua. Kehittämisen keskipisteenä ovat käyttäjien tarpeet ja pitkäjänteisyys.

Seminaarin puheenvuoroissa korostuivat erityisesti eri liikennemuotojen yhteensovittaminen, kotimainen ja kansainvälinen saavutettavuus ja Aasian merkitys lentoliikenteen kehittämisessä.

Lentoliikennestrategiaa valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti jatkuvassa vuoropuhelussa alan kanssa. Seuraava laaja sidosryhmäseminaari järjestetään 23.1.2013.

Lentoliikennestrategian on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Väliraportti annetaan vuoden 2013 loppuun mennessä.