Selvitysmiestyö Suomen ulkomaankaupan logistiikan kehittämistarpeista valmistunut

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.2.2012 10.49 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.28
Uutinen

Selvitysmiesryhmä on laatinut kokonaisarvioinnin Suomen logistisen järjestelmän kehittämisestä kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta ja arvioinut Suomen logistista kilpailukykyä globaaleilla kuljetusmarkkinoilla ja suhteessa keskeisimpiin kilpailijamaihin.

Selvitys on kattava kokonaistarkastelu Suomen logistisesta asemasta ja logistisesta kilpailukyvystä tällä hetkellä. Selvityksessä esitellään Suomen logistisen järjestelmän tarvitsemia lyhyen aikavälin ja keskipitkän aikavälin tehostamismahdollisuuksia. Lisäksi selvityksessä on hahmoteltu käsitys Suomen logistisesta toimintaympäristöstä vuonna 2030.

Selvityksen toteutuksesta on vastannut selvitysmiesryhmä liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Selvitys liittyy liikennepoliittisen selonteon valmisteluun ja on kirjattu hallitusohjelmaan. Selvitysmiesryhmään kuuluivat Hacklin Ltd:n hallituksen jäsen Jyrki Paavola (pj), Stora Enson logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen ja Turun kauppakorkeakoulun logistiikan professori Lauri Ojala.