Selvitysmies: Trafi koordinoimaan liikenneturvallisuustyötä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2013 14.36
Uutinen

Kansallista tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjakoa tulisi kehittää niin, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vastuuta kasvatetaan ja Liikenneturvan toimintaa terävöitetään. Liikenneturvalle jäisi edelleen vastuu toimimisesta keskusjärjestönä ja vapaaehtoistyön kokoojana.

Näihin tuloksiin on tullut selvitysmies Matti Roine, jonka liikenneministeri Merja Kyllönen asetti 30.8.2013 selvittämään Liikenneturvan ohjaus- ja hallintomallia sekä tieliikenteen turvallisuuden tiedotus-, valistus- ja tutkimustoiminnan työnjakoa.

Trafi olisi vastuussa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen viestinnän kampanjoinnista ja koordinoinnista yhteistyössä liikenteen hallinnonalan, Liikenneturvan ja muiden tärkeiden alueen toimijoiden kanssa.

Selvityksen ehdotusten mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaisi jatkossa tieliikenteen turvallisuustoiminnan koordinoinnista. Sillä olisi vastuu operatiivisen toiminnan järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. LVM vastaa toiminnan strategisesta ohjauksesta.