Selvitys tunnistuslain vaikutuksista: Mobiilivarmenne lisää kilpailua

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2010 14.16
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut selvityksen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain toimivuudesta ja vaikutuksista. Laki tuli voimaan 1. syyskuuta 2009.

Lain yhtenä päätavoitteena on saada tunnistemarkkinoille uusia palveluntarjoajia. Markkinoilla on käytännössä monopolitilanne, koska 99 prosenttia sähköisestä tunnistamisesta tehdään pankkitunnuksilla.

Uuden lain myötä kilpailun lisääntymisestä alkaa olla merkkejä. Kolme suurinta matkapuhelinoperaattoria on ilmoittanut aloittavansa mobiilivarmenteen tarjoamisen. Mobiilivarmenne on matkapuhelimessa mukana kulkeva sähköinen tunnistusväline. Varmenne liitetään sim-korttiin.

Selvityksessä otaksutaan, että kiinnostus varmenteen hankkimiseen lisääntyy sitä mukaa kun sen käyttöön ottavien palvelutarjoajien määrä kasvaa.

Kokonaisuutena tarkasteltuna laki siirtymäaikoineen on ollut voimassa niin lyhyen ajan, etteivät sen vaikutukset vielä näy asiakkaiden ja palvelutarjoajien käytännön toiminnassa. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua jo vuoden 2011 aikana.

Suomessa on nyt ensimmäisenä maailmassa lainsäädäntö, jonka avulla on luotu selkeä vahvan sähköisen tunnistamisen kansallinen infrastruktuuri. Tällaista infrastruktuuria voidaan pitää yhtenä tietoyhteiskunnan perusinfrastruktuureista. Samalla on selkiytetty alan terminologiaa ja vahvistettu lain tasolla oikeustoimien teko sähköisesti pankkitunnuksia käyttämällä.

Lisätietoja:
viestintäneuvos Asta Virtaniemi, p. 09 160 28626 tai 040 519 6762