Selvitys rautateiden rajaliikenteestä valmistunut

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2017 12.29
Uutinen
Rautatiekiskot (Kuva: Rodeo)
Rautatiekiskot (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama selvityshenkilö on kuullut eri osapuolten näkemyksiä rautateiden itäisen rajaliikenteen tilanteesta ja haasteista. Raportti selvityksestä on luovutettu ministeriölle 17. marraskuuta 2017.

Suomella on kansainvälisestä rautatieliikenteestä joulukuussa 2016 voimaan tullut sopimus Venäjän kanssa. Sopimus kattaa matkustaja- ja tavaraliikenteen sekä kuljetusyhtiöiden ja rataverkonhaltijoiden väliset suhteet. Sopimuksen mukaisesti kaikki rautatieraja-asemat avataan kaikelle liikenteelle.

Idän liikenteen haasteina ovat olleet muun muassa lähetys- ja rahtikirjatietojen siirtyminen, vaunujen vastaanotto- ja luovutustarkastukset sekä vaihtotyöt.

Selvityksessä ehdotetaan ratkaisuja joista osa on nopeasti toteutettavia ja osa mahdollistuu pidemmällä aikavälillä.

Lisätietoja

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 0295 34 2367