Selvitys liikkumispalvelujen esteettömyystietojen parantamisesta julkaistu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2021 13.00 | Julkaistu suomeksi 7.6.2021 klo 13.24
Tiedote
Pyörätuolia käyttävä mies nousee junaan. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Pyörätuolia käyttävä mies nousee junaan. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut 7. kesäkuuta 2021 selvityksen liikkumispalvelujen esteettömyystietojen parantamisesta. Esteettömyystiedolla tarkoitetaan tietoa esimerkiksi siitä, miten liikenteen infrastruktuuri ja liikennepalvelu soveltuvat iäkkäille ja liikuntarajoitteisille henkilöille kuten esimerkiksi tietoa liikenneterminaalien hisseistä ja junavaunun tai linja-auton matalalattiaisuudesta. Selvitys käynnistettiin syksyllä 2020 osana Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimenpideohjelmaa 2017-2021.

Selvityksen perusteella esteettömyystietojen kehittämistyössä on kyse laajasta ja kiinteästi muun matkatiedon kuten aikataulu- ja reittitiedon kehittämiseen liittyvästä kokonaisuudesta. Keskeisiä ratkaistavia asioita ovat esteettömyystietojen määrittely, tuottaminen ja tekninen toteutus.

Esteettömyystietojen kehittäminen vaatii selvityksen mukaan jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden ja loppukäyttäjien kesken sekä tietoisuuden lisäämistä liikenteen matkatiedon omissa kehitysprojekteissa ja liikenteen palveluja tarjoavissa yrityksissä. Olennaista on sisällyttää esteettömyystiedot osaksi matkatietojen laajempaa suunnittelua ja kehitystä.

Tehdyssä selvityksessä ehdotetaan, että liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin koordinoiman Liikenteen ekosysteemi -hankkeen ja matkatietoryhmän yhteyteen perustettaisiin esteettömyystietoihin keskittyvä työryhmä. Työryhmän tavoitteena olisi varmistaa käyttäjien moninaisten tarpeiden huomioiminen matkatietojen suunnittelufoorumeissa ja huolehtia siitä, että esteettömyystoimenpiteitä kehitetään osana yleistä matkatiedon ympärillä tapahtuvaa kehitystyötä.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi selvityksen tuloksia ja jatkaa esteettömyystietojen saatavuuden ja hyödynnettävyyden kehittämistä osana hallinnonalan muita digitaalisen tiedon hyödyntämiseen tähtääviä hankkeita sekä Liikenne 12 -ohjelman toimeenpanoa. Liikenne 12 on valtakunnallinen, parlamentaarinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032. Ohjelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, p. 040 053 3847