Satamien turvallisuussuunnittelua halutaan yksinkertaistaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2015 14.33
Uutinen
Satamaa (Kuva: LVM)
Satamaa (Kuva: LVM)

Suomen Satamaliitto on selvittänyt, miten satamien turvallisuussuunnittelua voitaisiin keventää. Hanke liittyy hallituksen norminpurkua koskeviin tavoitteisiin. Nykyisin vaadittavien turvallisuussuunnitelmien laatimisessa, ylläpidossa ja valvonnassa on paljon päällekkäisyyksiä.

Kauppamerenkulun satamilta edellytettävien turva- ja turvallisuussuunnitelmien sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmien määrä on kasvanut 2000-luvulla lakimuutosten ja uusien lakien myötä mittavaksi.

Erillisten suunnitelmien laatimiseen, niiden ylläpitämiseen ja pakollisiin harjoituksiin käytetään paljon työaikaa, koska hallinnonalojen vakiintuneet käytännöt eivät ole tukeneet laajempien kokonaisuuksien suunnittelua. Suunnitelmien määrä kuormittaa myös viranomaisia auditointien, hyväksymisten ja tarkastusten muodossa.

Satamat voivat vähentää suunnitelmien määrää laatimalla niille yhteisen runkosuunnitelman perustietoineen ja siihen liitettävän suppeamman teemakohtaisen menettelyohjeen. Suunnitelmiin liittyvien tarkastusten ja harjoitusten määrää voidaan vähentää koordinoimalla ja yhdistelemällä niitä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vaikuttamista lainsäädännön valmistelu- ja toimeenpanovaiheissa sekä aktiivista yhteistyötä viranomaisten kanssa. Esitetyt muutokset muuttavat myös viranomaisten työtä sekä edellyttävät teemojen sisällöllistä hallintaa ja satamanpidon tuntemusta.