Satamayhteyksien nopea kehittäminen tärkeää

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2006 11.23
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen pitää tärkeänä, että satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittämispaketin hankkeet toteutetaan pikaisesti. Huovinen on tyytyväinen, että hallituskauden alussa päätetylle paketille on kokonaisuudessaan pystytty osoittamaan rahoitus tällä hallituskaudella.

Liikenneinvestointipolitiikkaa pohtinut ministerityöryhmä esitti tämän teemapaketin toteuttamista ensimmäiseksi. Merkittävä osa sen hankkeista, kuten Kokkolan satamatie, saadaan myös valmiiksi hallituskauden aikana.

Ministeri Huovinen puhui Kokkolan satamatien avajaisissa 28. marraskuuta.

Huovinen muistutti, että satamien kautta kulkee yli 80 prosenttia Suomen tuonnista ja viennistä. Satamien merkitys lisääntyy entisestään tulevaisuudessa.

- Merkittävä osa Kokkolan sataman kuljetuksista tulee Venäjältä. Näitä kuljetuksia helpottaa se, että Pohjois-Suomen tärkeimmän rataverkon sähköistys on saatu valmiiksi, Huovinen totesi.

Rautatieyhteyksien täytyy olla kunnossa, mutta myös tieyhteyksien on toimittava, Huovinen korostaa. Kokkolassa satamatie siirtää raskaan rekkaliikenteen pois katuverkolta.

Huovinen pitää satamatietä hyvänä esimerkkinä valtion ja kaupungin yhteistyöstä. Kaikki katuverkkoon liittyvät työt on tehty samassa yhteydessä ja kaupunki on osallistunut myös hankkeen rahoitukseen.

Kokkolan sataman kasvu on ollut voimakasta: kahdessa vuodessa 57 prosenttia. Sataman kautta kuljetettiin viime vuonna 3,7 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä on noin neljä prosenttia kaikesta Suomen satamien kautta kulkeneesta tonnimäärästä. Malmista ja rikasteesta Kokkolan osuus on 30 prosenttia.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
erityisavustaja Pekka Salmi, puh. 050 565 8898