Satamat hakevat EU:n rahoitustukea 10,3 miljoonaa euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2019 13.17
Tiedote
EU-lippu (Kuva: Juha Tuomi / Kuvatoimisto Rodeo)
EU-lippu (Kuva: Juha Tuomi / Kuvatoimisto Rodeo)

Porin satama, Rauman satama, Oulun satama, Kokkolan syväsatama ja Kaskisten satama hakevat EU:n rahoitustukea yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Rahoitus käytettäisiin satamayhteyksien kehittämiseen, liikenteen pullonkaulojen poistamiseen, tavaraliikenteen tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen.

Rahoitusta haetaan Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) viidelle eri hankkeelle. Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 4.4.2019.

Porin öljy- ja kemikaalisataman tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen haetaan rahoitusta 3,4 miljoonaa euroa. Hankkeessa aiotaan syventää Tahkoluodon satamaan johtavaa tuloväylää 10 metristä 12 metriin. Lisäksi rakennetaan moderni öljy- ja kemikaalilaituri ja parannetaan raideliikenteen yhteyksiä. 

Rauman sataman laajennusalueelle Ulko-Petäjäkseen on tarkoitus rakentaa lastikenttä, jota käytettäisiin tavaran käsittelyyn, lastaamiseen ja purkamiseen. Hankkeelle haetaan rahoitusta 2,4 miljoonaa euroa. 

Oulussa Oritkarin satamassa aiotaan hakemuksen mukaan poistaa liikenteen pullonkauloja, vähentää ruuhkia ja pienentää liikenteen päästöjä. Projekti mahdollistaisi hakemuksen mukaan pitkien junien ja useamman aluksen pääsyn yhtäaikaisesti satamaan. Rahoitusta haetaan 2,1 miljoonaa euroa. 

Kokkolan syväsataman kuljetuksia on tarkoitus tehostaa ja hankkeeseen kuuluu muun muassa laiturin pidentäminen. Kaskisten sataman laituri puolestaan muutettaisiin digitalisoiduksi konttiliikennelaituriksi. Tämä mahdollistaisi hakemuksen mukaan metsäteollisuuden suoremmat merikuljetukset Kaskisista.
 
Monivuotisesta ohjelmasta rahoitusta on nyt tarjolla yhteensä 100 miljoonaa euroa Euroopan laajuisen liikenneverkon (Trans-European Transport Networks eli TEN-T) investointeihin. Rahoituksesta 65 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää satamahankkeisiin. Verkkojen Eurooppa CEF Transport -ohjelmasta investoidaan vuosina 2014‒2020 Euroopan liikenneinfrastruktuurin parantamiseen, puuttuvien yhteyksien rakentamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen. Suomen saama tuen määrä on ollut yhteensä noin 370 miljoonaa euroa vuosina 2007‒2018.

Mitä seuraavaksi?

CEF-tuesta päätetään hankkeiden kelpoisuustarkastuksen jälkeen. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään lokakuussa 2019. 

Liikennehankkeiden CEF-tukeen budjetoidut varat on myönnetty kuluvalla kaudella 2014-2020. Koska kaikki hankkeet eivät toteudu suunnitellusti, pyritään käyttämättä jäävät varat kohdentamaan uudelleen. Komissio arvioi, että palautuvista varoista voidaan järjestää tämän kevään haun lisäksi haut syksyllä 2019 ja 2020. 

Lisätietoja:
Liikenneneuvos Lassi Hilska, p. 0295 34 2497