Saimaan kanava avataan 24.6.

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2024 12.01
Tiedote
Saimaan kanava. (Kuva: LVM)

Saimaan kanavavaltuutetut ovat päättäneet, että Saimaan kanavan purjehduskausi käynnistyy 24.6.2024 ja päättyy 31.12.2024.

Kanavavaltuutetut sopivat vuosittain pöytäkirjalla purjehduskauden pituudesta sekä liikennekauden avaamispäivästä. Asiasta päätetään Saimaan kanavan vuokrasopimuksen mukaisesti. Vuokrasopimus on kansainvälinen sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt.

Päätöksellä avataan kanavan infrastruktuuri käyttöön. Kanavan avaamispäätös antaa mahdollisuuden rahti- ja matkustaja-alusten liikennöidä kanavan kautta. Liikennöintiin kuitenkin sovelletaan valtioneuvoston päätöksiä ja EU:n asettamia pakotteita.

Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion rajanylityspaikat on suljettu toistaiseksi valtioneuvoston päätöksellä. Ne ovat rajanylityspaikkoja Schengenin rajasäännöstössä tarkoitetuille huvialuksille.

Saimaan kanava on 43 kilometriä pitkä. Saimaan kanavasta lähes puolet sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella.

Lisätietoja:

Suomen kanavavaltuutettu, kansliapäällikkö Minna Kivimäki, p. 0295 342 389, [email protected]
toimistopäällikkö Seppo Kykkänen, p. 0295 342 580, [email protected]