Sähköisen tunnistamisen käyttöä vauhdittava laki

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2014 10.50
Uutinen
Lompakko, kortteja (Kuva: Rodeo)
Lompakko, kortteja (Kuva: Rodeo)

Sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskeva laki on muutoksen alla. Muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset sähköisen tunnistamisen palvelujen ja tekniikan sekä markkinoiden kehittymiselle.

Lain muuttaminen perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan Suomeen on saatava toimiva kansallinen sähköinen tunnistamisratkaisu. Tarkoituksena on varmistaa jokaiselle kansalaiselle mahdollisuus sähköisesti todennettuun henkilöllisyyteen ja sen käyttöön.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on korjata nykytilan ongelmia, joita ovat esimerkiksi tarjolla olevien palvelujen vähyys sekä monimutkaiset sopimusjärjestelyt tunnistuspalvelujen tarjoajien ja sähköisten palvelujen tarjoajien välillä. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä palvelujen ja tekniikan kehittämiselle sekä yhdenmukaistaa sääntelyä EU:n vaatimuksien mukaisesti.

Uudella lailla halutaan säilyttää luottamus sähköiseen tunnistamiseen ja huolehtia, että käytössä olevat tunnistamisratkaisut ovat ajan tasalla ja riittävän turvallisia.

Kuluttajalle enemmän vaihtoehtoja

Lakiehdotus koskee vain tunnistuspalvelun tarjoajia, joten muutoksella ei ole vaikutusta kuluttajien jokapäiväiseen sähköiseen tunnistamiseen. Nykyiset tunnistusvälineet toimivat myös tulevaisuudessa, mutta tavoite olisi saada markkinoille uusia vaihtoehtoja.

Tarkoitus on avata sähköisen tunnistamisen markkinat, jolloin kilpailu tunnistuspalveluiden markkinoilla lisääntyisi luoden kannustimia uusien tunnistusratkaisujen kehittämiselle.

Sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskeva lakiesitys on parhaillaan lausunnoilla. Kansallista sähköistä tunnistamisratkaisua on valmisteltu avoimesti eri sidosryhmien kanssa.