Säädöshanke käyntiin: Merkittäviä parannuksia ilmailun turvallisuuteen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2024 10.00
Tiedote
Lentokone lentää lennonjohtotornin lähellä, molemmat näkyvät siluetteina auringonlaskua vasten.
Lentokone ja lennonjohtotorni. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut hankkeen, jossa tarkastetaan ilmailun pätevyyksiä koskevia säädöksiä. Tavoitteena on parantaa ilmailun turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat havainneet lentoturvallisuutta edistäviä muutostarpeita ilmailulakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin. Muutokset voivat parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi ehkäisemällä lento-onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Hankkeessa on tarkoitus antaa Traficomille oikeus ja velvollisuus ilmoittaa työnantajalle tai toimeksiantajalle, kun lento- tai matkustamohenkilöstön luvan peruuttamiseen on ryhdytty. Näin asianosaisen lentotoiminta saadaan loppumaan heti.

Lisäksi Traficomille lisättäisiin mahdollisuus puuttua ilmailuun liittyvään toimintaan, joka ei ole luvanvaraista tai ilmoitusvelvollisuuden piirissä, jos toiminnassa havaitaan turvallisuuspuutteita. Tämä koskisi esimerkiksi laskuvarjohyppääjien kouluttajana tai liidinpilottina toimimista tai maahuolintapalvelun tarjoamista. Traficom voisi jatkossa kieltää tai rajoittaa toimintaa, kunnes puutteet turvallisuudessa on korjattu.

Hankkeeseen sisältyy myös pätevyyksiin ja ilmailun turvallisuuteen liittyviä teknisiä säädösmuutoksia.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen valmistelu toteutetaan virkatyönä. Valmistelun aikana kuullaan sidosryhmiä. Säädösmuutosten on tarkoitus astua voimaan kesällä 2025.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Saara Louko, saara.louko(at)gov.fi, p. 0295 342 048